Komunikacja źródłem sukcesu zmian

3 wskazówki dotyczące komunikacji zmian

3 wskazówki dotyczące komunikacji zmian znalazły się wśród rekomendacji zawartych w raporcie z VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

Dlaczego wciąż mówimy o komunikacji zmian?

Prowadzone przez nas od sześciu lat badania zarządzania zmianą w polskich organizacjach wskazują jednoznacznie, że właściwe komunikowanie zmian jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie podejmowanych inicjatyw.

Rezultaty najnowszego badania pokazują, że najczęściej podejmowanymi zmianami były:

  1. Przejście na pracę zdalną,
  2. Zmiana struktury organizacyjnej,
  3. Redukcja kosztów,
  4. Zmiana kultury organizacyjnej.

Czy wyobrażasz sobie wdrażanie takich zmian bez odpowiedniej komunikacji? Pewnie nie. Tymczasem, sądząc po poziomie efektywności wdrażanych zmian, część osób kierujących procesem zmian nie zadbała o skuteczną komunikację.

Co zatem robić? Proponujemy skupić się na trzech kwestiach.

1. Stosuj otwartą, dwukierunkową, partnerską komunikację

Jeśli zabierasz się do komunikowania zmian, to zacznij myśleć o dialogu. Przekazując komunikaty zastanów się, jak uzyskać informację zwrotną.

Nie poprzestań na zebraniu feedback’u. Wykorzystaj informacje zwrotną do doskonalenia procesu wdrażania zmiany.

Pamiętaj – informacja zwrotna, to dobry znak, że pracownikom zależy na efekcie zmiany, a nie sygnał oporu!

2. Uwzględniaj sferę emocjonalną i traktuj emocje jako źródło informacji

Pamiętaj, że każdy z nas posiada serce i rozum, czyli sferę emocjonalną i racjonalną.

Przygotowując komunikat wróć do książki „Pstryk” napisanej przez braci Heath. Komunikuj zmianę do Jeźdźca i Słonia.

Dodatkowo, jeśli zauważysz emocje w odpowiedzi na przekazywane komunikaty (entuzjazm, obawę, zaciekawienie, strach), to potraktuj je jako źródło informacji (a nie sygnał oporu!).

3. Zadbaj o pełne i jednolite zrozumienie celów

Zrozumienie wizji i kierunku zmian to jeden z często wskazywanych czynników powodzenia całego procesu wdrożenia.

Dlatego tak ważne jest, aby odbiorcy zmiany zrozumieli cele zmiany i ich sens, a także, aby rozumieli je w jednakowy sposób.

Wykorzystuj więc komunikację do przekazania celów zmiany, uzgodnienia ich w organizacji. Nie poprzestań na tym! Przetestuj, czy rzeczywiście cele są rozumiane jenolicie przez wszystkich pracowników.

Tylko tyle i aż tyle!

Jeśli chcesz unikać typowych błędów w komunikowaniu zmian i doskonalić swoje umiejętności komunikacji zmian, zapoznaj się z programem naszego warsztatu Zwinnologia komunikowania zmian

Udostępnij na: