Do współpracy ludzi wykorzystuj technologię

O pandemii napisano już miliony tekstów.

A ten będzie milion pierwszym.

Znowu 30%

W naszym ostatnim badaniu wskaźnik zmian jakie zakończyły się sukcesem wyniósł 30%. To dotyczy wszystkich zmian ogółem.

I do takiego wyniku przyzwyczajeni jesteśmy od dawna ponieważ wiele innych badań również potwierdza przeciętną efektywność wdrażanych zmian od wielu lat na tym samym poziomie.

Tymczasem jak wiemy w ubiegłym roku zmianą kompletnie wymuszoną było przejście na pracę zdalną.

Ten rodzaj zmiany w 34% osiągnął pełen sukces.

To trochę mało ponieważ

Pełen home office zaczął przeobrażać się w różne modele hybrydowe. Jedni będą spędzać 1 lub 2 dni w biurze a resztę w domu. Również spotkania z klientami często przeniosły się do świata wirtualnego.

Również wiele firm deklaruje, że nawet po ustaniu pandemii będzie korzystało z modelu hybrydowego.

Co z tego wynika?

Pracownicy muszą ze sobą współpracować i oczywiście muszą się komunikować.

Gdy patrzymy, które z narzędzi wspierających komunikację miało największy pozytywny wpływ to okaże się, że były to specjalnie dedykowane aplikacje bo aż 68%.

Od tego można zacząć jednocześnie pamiętając, że im więcej narzędzi komunikacji tym lepiej.

Raport możesz bezpłatnie pobrać klikając w link.

* Raport powstał na bazie VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2020 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 251 respondentów. Ponad 60% respondentów miało istotny wpływ na zmianę, kierując wdrożeniem opisywanej zmiany (samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego), a niemal 15% respondentów stanowili pracownicy – odbiorcy zmiany. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Udostępnij na: