Zagrożenie to większa skuteczność?

VI edycja Ogólnopolskiego Badania Zarządzania zmianą objęła rok, który prawie w całości upłynął pod znakiem pandemii.

W jaki sposób było to widoczne w wynikach?

Po pierwsze, co pewnie nie jest zaskoczeniem, najczęściej opisywana zmiana to „Przejście na pracę zdalną”. Co ciekawe ten typ zmian kończył się sukcesem częściej, niż inne rodzaje zmian.

Co pokazała ta nowa sytuacja w odniesieniu do sposobu zarządzania zmianą i skuteczności wykorzystywanych narzędzi komunikacji, angażowania i metodyk wdrażania?

Z zebranych odpowiedzi wyłania się następujące wnioski:

  • W sytuacji zagrożenia jaką jest niewątpliwie pandemia najskuteczniejsze jest zarządzanie taką zmianą przez zespoły z udziałem pracowników.
  • W sytuacji zagrożenia najważniejsze czynniki sukcesu wskazywane przez naszych respondentów to „Postawa menedżerów najwyższego szczebla”, „Postawa menedżerów średniego szczebla” oraz „Praca zespołowa”.

No dobrze, a jak wyglądała skuteczność wdrażania zmian?

Otóż w ubiegłym roku uzyskaliśmy, po raz drugi, najwyższy wskaźnik wskazań osiągnięcia pełnego sukcesu zmiany. Jak pisałem powyżej, w zakresie wdrażania zmiany wymuszonej przez zagrożenie pandemiczne ten odsetek był nawet wyższy.

Jak to interpretować?

Pomocne w zinterpretowaniu tych wyników mogą być głosy, jakie zbierałem w czasie prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingów z menedżerami różnych szczebli i branż. Mogłem usłyszeć od nich, że w pierwszym okresie, gdy była potrzeba wdrożenia nowych sposobów działania, zwiększających bezpieczeństwo ludzi, wielu z pracowników zaangażowanych w takie działania przejawiało zwiększone zaangażowanie i wkładało w działania znacznie więcej serca.

To moim zdaniem świadczy, że w sytuacji zagrożenia, gdy działamy na rzecz większego dobra, nasza motywacja rośnie, a wraz z nią nasza skuteczność w osiąganiu zamierzeń!

Udostępnij na: