Szaleństwo i metoda

Szaleństwo i metoda

Czy istnieje metoda skutecznego wdrażania zmian? A jeśli tak, to dlaczego nie jest powszechnie stosowana?

Skąd te pytania? Pytania te rodzą się po przeczytaniu raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą i przeanalizowaniu odpowiedzi dotyczących efektywności osiągania celów zmiany oraz oczekiwanych metod wsparcia zmian przez konsultantów zewnętrznych. Skoro tylko 1/3 zmian kończy się sukcesem, to może metoda przekazywania praktycznej wiedzy o zarządzaniu zmianą szwankuje?

Jeszcze raz rezultaty badań…

Pewnie wiedzieliście, że zaledwie jedna trzecia zmian podejmowanych przez firmy w Polsce w pełni osiągnęła zakładane cele? Słyszę – TAK!

A to, że ta sytuacja trwa 30 lat? Słyszę – Tak! Ale wydaje mi się, że grupa osób udzielająca tej odpowiedzi jest nieco mniejsza.

A może wiedzieliście, że oznacza to straty wynikające z nieskutecznego zarządzania zmianą wynoszące w sumie co najmniej 7 mld zł rocznie? Chyba nie każdy to policzył. A my w zespole Szkoły Zarządzania Zmianą dokonaliśmy wyliczeń.

Jeszcze raz Einstein…

Patrząc na skuteczność wdrożenia zmian oraz koszty złego zarządzania zmianą, warto odnieść się nie tylko do metody wdrażania zmian, ale też do metody rozwoju kompetencji liderów zmian. Może niska skuteczność wynika też z wciąż niezmiennego sposobu doskonalenia umiejętności wdrażania zmian? Jeśli tak, to powtórzmy za Einsteinem:

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów!

Metoda

Wyobraźcie sobie, że istnieje sposób pozwalający na przekazanie menedżerom i liderom zmian praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne planowanie i wdrażanie zmian.

Nie, nie wyobrażajcie sobie! Ta metoda istnieje i opiera się o wyniki badań oraz doświadczenia doradców Szkoły Zarządzania Zmianą.

Jakie są jej założenia?

  • Respondenci OBZZ 2021 oczekiwali od zewnętrznych ekspertów dzielenia się najlepszymi praktykami (45%) i dostarczenia konkretnych narzędzi zarządzania zmianą (27%) oraz wykorzystywali analizę przypadków (26%). Tylko 9% respondentów oczekiwało gotowych rozwiązań.
  • Szkolenie jest zmianą w zakresie kompetencji uczestników, a każda zmiana powiedze się tylko wtedy, kiedy jej uczestnicy będą zmobilizowaniu i zaangażowani.
  • Podstawą efektywnej komunikacji w czasie wdrażania zmian jest wykorzystywanie informacji zwrotnej. Jeśli szkolenie jest zmianą, to należy w trakcie szkolenia stosować narzędzia do zbierania informacji zwrotnych oraz wykorzystywać te informacje do modyfikowania – na bieżąco – sposobu prowadzenia i programu szkolenia.

Powyższe założenia powinny być uwzględnione przy budowaniu warsztatu dla liderów zmian oraz przy prowadzeniu doradztwa.

Metoda wdrażania zmian - webinar

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji, na czym polega ta metoda i dlaczego działa, to zapraszamy na bezpłątny webinar (27 kwietnia 2021 r.o 14.59): Jak zostać skutecznym przywódcą zmiany i nie zwariować?

Rysunek w nagłówku – Edyta Madej

Udostępnij na: