Koszty złego wdrażania zmian idą w miliardy złotych!

Koszty złego wdrażania zmian idą w miliardy złotych!

Czy wyobrażasz sobie plac, na którym stoi 14.000 nowiuteńkich samochodów Maserati? Ten wypełniony po horyzont plac to równowartość strat, jakie ponoszą polskie firmy w rezultacie nieskutecznego wdrażania zmian. To, jakby kierujący firmami, zdecydowali się wypuścić ogromny walec, który zmiażdży cały ten park samochodowy.

Wnioski z najnowszego raportu z VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą są porażające. Polskie firmy tracą co najmniej 7 mld złotych rocznie na skutek nieskutecznego zarządzania zmianą.

„Szklany sufit” skuteczności

Polskie przedsiębiorstwa wciąż nieskutecznie wdrażają podejmowane projekty, przedsięwzięcia i innowacje ze skutecznością oscylującą wokół 30%. Jak pokazują wyniki prowadzonych od sześciu lat badań, co roku około 2/3 wdrażanych zmian kończy się niepowodzeniem.

Koszty wdrażania zmian

Zgodnie z rezultatami OBZZ-2021, tylko 36% zakończonych w 2020 roku zmian w pełni osiągnęła zakładane cele – podkreśla Wiesław Grabowski – konsultant ze Szkoły Zarządzania Zmianą, jeden ze współautorów badania. Dodaje, że jeżeli przyjmiemy, że poziom osiągania celów zmian we wszystkich polskich firmach – a w Polsce działa ponad 2,2 mln przedsiębiorstw – jest podobny, to kolejny rok należy bić na alarm.

Liczenie strat*

Aby oszacować straty, jakie ponoszą firmy w rezultacie nieskutecznego zarządzania zmianą przyjęliśmy, na podstawie raportu z badania, że 75% zmian była kierowana zespołowo, a zespół kierujący wdrożeniem zmiany liczył średnio 6 osób – tłumaczy dr Jarosław Rubin – założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą i jeden z autorów raportu. Na podstawie wypowiedzi respondentów oraz doświadczeń płynących ze współpracy z firmami wdrażającymi zmiany, przyjąłem, że jedna osoba kierująca zmianami poświęca na zarządzanie zmianą od 10-20 godzin w ciągu miesiąca.

Znając średnią miesięczną pensję oferowana w naszym kraju specjalistom i menedżerom (75 zł/h) i odczytując z raportu, że średnia długość prowadzonej zmiany wynosiła 9 miesięcy, dokonano wyliczeń sumarycznych kosztów nieefektywnego zarządzania zmianą we wszystkich polskich przedsiębiorstwach. Okazało się, że straty wynikające z nieskutecznego zarządzania zmianą wynoszą w sumie ok. 7 mld zł rocznie, licząc tylko czas poświęcony na kierowanie zmianami przez zespoły i pojedynczych specjalistów.

A przecież liczbę tę można powiększyć o koszt udziału w spotkaniach i pracach osób spoza zespołu kierującego zmianą, koszt zmarnowanej motywacji i zaangażowania, koszt zakupu materiałów i sprzętu potrzebnego do wdrożenia zmiany oraz utracone koszty związane z brakiem korzyści, jakie miała przynieść zmiana.

Te wyliczenia powinny wstrząsnąć zarządami firm i osobami odpowiadającymi za wdrażanie zmian.

Sytuacja bez wyjścia?

To, że polskie firmy znowu osiągnęły „światowy” wynik wdrażając zmiany oznacza, że w dalszym ciągu firmy muszą szukać sposobów jak zwiększyć swoją efektywność wdrażanych zmian – mówi Marek Naumiuk, współautor raportu z badania, partner Szkoły Zarządzania Zmianą. Kontynuuje – powinny poszukać nowych sposobów działania, ponieważ, jak twierdził Albert Einstein: „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

W innym przypadku – za rok – walec znowu zmiażdży kolejne kilkanaście tysięcy luksusowych limuzyn…

Pełny raport z Badania można pobrać bezpłatnie ze strony: https://zmiana.edu.pl/portfolio-item/obzz-2021/

*Jeśli chcesz zobaczyć cały proces liczenia strat, to zobacz poniżej:

Wyliczenia

Do wyliczenia, ile kosztuje nieefektywne zarządzanie zmianą w Polsce, potrzebne mi były następujące dane:

  1. Liczba aktywnie działających przedsiębiorstw,
  2. Liczba członków zespołu kierujących wdrożeniem zmiany,
  3. Liczba godzin poświęcanych przez członka zespołu na zarządzanie zmianą,
  4. Stawka godzinowa wynagrodzenia członka zespołu kierującego wdrożeniem zmiany,
  5. Czas trwania zmiany,
  6. Efektywność zarządzania zmianą w polskich przedsiębiorstwach.

1. Stosunkowo najłatwiej jest dotrzeć do danych o liczbie przedsiębiorstw działających w Polsce. Według GUS (Raport “Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r.”), w 2019 roku w Polsce działało 2 211,6 tys. przedsiębiorstw, z tego:

  • 2 144 162 to mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących),
  • 48 911 to małe firmy (10-49 pracujących),
  • 14 780 to średnie firmy (50-249 pracujących),
  • a 3 751 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 pracowników.

Przedsiębiorstwa M, Ś, D razem = 67 442.

2. Zgodnie z rezultatami Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2021 (OBZZ-2021) 75% zmian była kierowana zespołowo.

Respondenci Badania odpowiedzieli, że zespół kierujący wdrożeniem zmiany liczył średnio 6 osób.

3. Na podstawie wypowiedzi respondentów oraz doświadczeń płynących ze współpracy z firmami wdrażającymi zmiany, przyjąłem, że jedna osoba kierująca zmianami poświęca na zarządzanie zmianą od 10-20 godzin w ciągu miesiąca.

4. Z danych zawartych w Raporcie Płacowym firmy Antal (edycja kwiecień 2020) wynika, średnia miesięczna pensja oferowana w naszym kraju specjalistom i menedżerom wynosi 12 614 zł brutto, co daje ok. 75 zł za godzinę pracy.

5. Na podstawie rezultatów OBZZ-2021 przyjąłem, że średnia długość zmiany w Polsce to 9 miesięcy.

6. Zgodnie z rezultatami OBZZ-2021, tylko 36% zakończonych zmian w pełni osiągnęła zakładane cele, czyli 64% zmian zakończyło się niepowodzeniem.

Dysponując już danymi przeprowadziłem wyliczenia.

Jeśli 25% zmian w przedsiębiorstwach było kierowanych jednoosobowo (a dla przedsiębiorstw mikro założono, że zmianą kierowała 1 osoba), ze skutecznością 36%, to straty wynoszą:

64%*20 godzin*9 miesięcy*75 zł*25%*1*(2 144 162 + 48 911 + 14 780 + 3 751) = 530 784 960 zł

* 9 miesięcy =   4 777 064 640 zł.

Jeśli 75% zmian w przedsiębiorstwach było kierowanych zespołowo, ze skutecznością 36%, to straty wynoszą:

64%*20h*9m*75 zł*(75%*(48 911 + 14 780 + 3 751)*6)) = 291 349 440 zł

* 9 miesięcy = 2 622 144 960 zł.

Zdjęcie: https://www.autocentrum.pl/galerie/prasowe/maserati-granturismo-mc-stradale-2014/

Udostępnij na: