fbpx
Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą 2021

DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ RAPORT Z VI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ?

Co jest ważniejsze? Teoria czy dowody, rozumiane jako dane z obserwacji lub badania?

Historia wielu dziedzin (np. medycyny lub psychologii) pokazuje, że ważniejsze jest opieranie się na dowodach!

Odpowiedź ta jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy:

▰ Pandemia to kolejny bodziec pochodzący ze świata SPAM-u (VUCA), który wymusza podjęcie szybkich działań.

▰ Mamy wielość modeli i narzędzi przy wdrażaniu zmian.

▰ Skuteczność wdrażania zmian, w tym innowacji jest ciągle na poziomie do 30%.  Po raz kolejny doświadczamy, że „kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie”.

POBIERZ RAPORT

Kryzys, niepewność, zmiana – te słowa słyszeliśmy często w 2020 roku.

Opieramy się na dowodach, czyli zebranych i opracowanych wynikach 251 zmian opisanych przez menedżerów, konsultantów, agentów i uczestników zmian. Na tej podstawie przygotowaliśmy wnioski i rekomendacje.

Opatrujemy je komentarzami ekspertów, które mają skłaniać do refleksji oraz inspirować, a czasem wskazywać przydatne modele teoretyczne.

Pokazujemy, że nie jest najważniejsze, jakie metodyki i narzędzia są najczęściej wykorzystywane w firmach, ale które z nich są najefektywniejsze. Tylko te teorie i metody są wartościowe, które przynoszą rezultaty. 

Każda zmiana zaczyna się od innowatorów i pierwszych naśladowców. Dołącz do nich i rozwijaj zwinne podejście do zarządzania w firmie.  Stosuj zarządzanie oparte na dowodach. Zacznij już dziś! Pobierz raport z Badania!

Partnerzy Szkoły Zarządzania Zmianądr Jarosław Rubin  Wiesław Grabowski  Marek Naumiuk

Patronami naszego badania są (kolejność alfabetyczna):

ICF Polska, Lubelski Klub Biznesu, MT Biznes, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Stowarzyszenie Interim Managers.