fbpx
Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą 2018 - raport

DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN RAPORT?

Co jest ważniejsze? Teoria czy dowody, rozumiane jako dane z obserwacji lub badania? Historia wielu dziedzin (np. medycyny) pokazuje, że ważniejsze jest opieraniu się na dowodach!

Odpowiedź ta jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy:

  • Zalewa nas tyle informacji, że możemy mówić o Świecie SPAM’u (VUCA).
  • Mamy wielość modeli i narzędzi przy wdrażaniu zmian.
  • Skuteczność wdrażania zmian, w tym innowacji jest ciągle na poziomie do 30%.
  • Po raz kolejny doświadczamy, że „kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie”.

Rodzą się pytania:

  • Jak organizacje i kierujący nimi menedżerowie są przygotowani na nowe wyzwania?
  • Jak usprawnić ich dotychczasowe metody działania lub jakich innych powinni się nauczyć?
  • Jak zmniejszyć ryzyko zmiany w sposobie zarzadzania zmianą?
  • Od czego zacząć podróż w kierunku zmiany kultury organizacyjnej?

Piąta już edycja Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą pomaga znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Opieramy się na dowodach, czyli zebranych i opracowanych wynikach 174 zmian opisanych przez menedżerów, konsultantów, agentów i uczestników zmian. Na tej podstawie przygotowaliśmy wnioski i rekomendacje.

Opatrujemy je komentarzami ekspertów, które mają skłaniać do refleksji i inspirować, a czasem wskazywać przydatne modele teoretyczne.

Pokazujemy, że nie jest najważniejsze, jakie metodyki i narzędzia są najczęściej wykorzystywane w firmach, ale które z nich są najefektywniejsze. Przecież w czasach zmiany paradygmatów zarządzania to innowatorzy wyznaczają kierunek, a nie stosująca dotychczasowe metody większość.

Każda zmiana zaczyna się od innowatorów i pierwszych naśladowców. Dołącz do nich i rozwijaj zwinne podejście do zarządzania w firmie.  Stosuj zarzadzanie oparte na dowodach.

Zacznij od dziś!

Szkoła Zarządzania Zmianą
dr Jarosław Rubin Wiesław Grabowski Marek Naumiuk

Raport z 2020 roku jak i z poprzednich edycji możesz pobrać z naszej Bazy Wiedzy