fbpx
Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą 2021

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W VII OGÓLNOPOLSKIM BADANIU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ?

Co jest ważniejsze? Teoria czy dowody, rozumiane jako dane z obserwacji lub badania?

Historia wielu dziedzin (np. medycyny lub psychologii) pokazuje, że ważniejsze jest opieranie się na dowodach!

Odpowiedź ta jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy:

▰ Doświadczamy wielu bodźców pochodzących ze świata SPAM-u (VUCA) wymuszających podjęcie szybkich działań, jak pandemia, zmiany klimatyczne….

▰ Mamy wielość modeli i narzędzi przy wdrażaniu zmian.

▰ Skuteczność wdrażania zmian, w tym innowacji jest ciągle na poziomie do 30%.  Po raz kolejny doświadczamy, że „kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie”.

Tylko razem możemy zebrać dowody, co działa, a co nie.

Im więcej zbierzemy odpowiedzi, tym bogatszy i bardziej wiarygodny będzie raport.

Bo w nim opieramy się na dowodach, czyli zebranych i opracowanych wynikach zmian opisanych przez menedżerów, konsultantów, agentów i uczestników zmian. Na tej podstawie przygotowujemy wnioski i rekomendacje.

Opatrujemy je komentarzami ekspertów, które mają skłaniać do refleksji oraz inspirować, a czasem wskazywać przydatne modele teoretyczne.

Pokazujemy, że nie jest najważniejsze, jakie metodyki i narzędzia są najczęściej wykorzystywane w firmach, ale które z nich są najefektywniejsze. Tylko te teorie i metody są wartościowe, które przynoszą rezultaty. 

Każda zmiana zaczyna się od innowatorów i pierwszych naśladowców. Dołącz do nich i rozwijaj zwinne podejście do zarządzania w firmie.  Stosuj zarządzanie oparte na dowodach.

Zacznij już dziś! Wypełnij kwestionariusz badania

PAMIĘTAJ, ŻE RAPORT BĘDZIESZ MÓGŁ POBRAĆ BEZPŁATNIE!

Partnerzy Szkoły Zarządzania Zmianą dr Jarosław Rubin  Wiesław Grabowski  Marek Naumiuk