DLA ORGANIZACJI

NASZE USŁUGI

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach planowania, projektowania i wdrażania nowych przedsięwzięć:

Trendy i strategia

Przychodząc do firmy pomagamy w określeniu trendów istotnych dla jej przyszłości oraz w analizie wynikających z nich szans. Następnie zapraszamy kadrę zarządzającą na warsztat mający na celu wypracowanie adekwatnej strategii organizacji.

Zarządzanie Zmianą dla Project Managerów

Zarządzanie zmianą

Wspieramy proces projektowania i wdrażania nowych przedsięwzięć w oparciu o cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą składający się z: wglądu, wypracowania opcji działań i przeprowadzenia eksperymentów.

zespół przygotowujący strategiczny plan zmiany

Ludzie

Współpracujemy przy budowaniu zwinnych projektów HR. Wspieramy procesy zmian w firmach poprzez organizację warsztatów dostarczających praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania narzędzi niezbędnych w procesie zmian.

Lider

Chcesz porozmawiać o usługach lub szkoleniach dla Twojej firmy?