TRENER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ -warsztat stacjonarny

Zwinnologia

Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian. A jak mówią nasi klienci i uczestnicy szkoleń podstawowe przeszkody to:

  • Zapewnienie trwałości zmian,
  • Zarzadzanie złożonością i interesariuszami.

Naucz się, jak usuwać te przeszkody i  jak uczyć tego innych, którzy tego potrzebują.

Trener Zarządzania Zmianą działa klasycznie i zwinnie w zależności od sytuacji

 

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:
  • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
  • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
  • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
  • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

W efekcie warsztatu:

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

  • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany i nauczysz się, jak przekazywać tę wiedzę uczestnikom szkoleń.
  • Jak pracować z ludźmi, na których zmiana ma wpływ, by ich reakcje pozytywnie Cię zaskakiwały.
  • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów.

październik 2023
paź 09
09 październik 2023
Określone w późniejszym terminie – Warszawa, Warszawa, Polska

Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu
Udostępnij na: