Metodologia

METODYKA

 • Na szkoleniu stosujemy autorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas zmianą, więc nasze podejście zakłada zwinne zarządzanie tym rozwojem.

 • Co ważne, będziemy pracować na bazie przypadków zgłaszanych przez uczestników. 

  Możliwe, że będzie to zgłoszony przez Ciebie przypadek!

Metody i narzędzia szkoleniowe wykorzystywane w trakcie warsztatu:

 • Gry i symulacje

 • Analizy przypadków

 • Praca w grupach

 • Dyskusja moderowana

 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne

 •  

Szczegóły organizacyjne:

 • Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.

 • Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.

Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu