NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wyposażamy liderów i kierowane przez nich zespoły pracowników w sprawdzone rozwiązania, które rozpalają motywację i zaangażowanie oraz uwalniają zdolności i kompetencje niezbędne do zaprojektowania, startu i przeprowadzenia efektywnej zmiany w ich firmach i instytucjach.

Szkoła Zarządzania Zmianą - Kontakt

O FIRMIE

Szkoła Zarządzania Zmianą to zespół doświadczonych we wdrażaniu zmian trenerów i konsultantów, którzy reprezentują unikatowy na rynku polskim kierunek tzw. Evidence Based Change Mangement (Zarządzanie Zmianą Oparte na Dowodach). Doświadczenia, którymi się z Państwem dzielimy są rezultatem wieloletniej współpracy szkoleniowej i doradczej z firmami działającymi na polskim rynku, popartej wynikami własnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz współczesnymi narzędziami i metodami zarządzania zmianą.


Zarządzanie zmianami o zasadniczym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju firmy wymaga od menedżerów ciągłego rozwoju kompetencji. Istotnym elementem rozwoju jest praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie w ramach nauki przez doświadczenie.


Pomimo bogactwa literatury poruszającej problematykę zmian i zarządzania zmianą,wdrażanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa zmian często kończy się niepowodzeniem, albo nie osiąga w pełni założonych celów. Naszym celem jest nie tylko ustrzeżenie menedżerów przed błędami w zarządzaniu zmianą, ale również zbudowanie przewagi konkurencyjnej i stworzenie firmy „antykruchej”, czyli takiej której służą zmiany.

Kontakt do nas:

Szkoła Zarządzania Zmianą
Ul. Pilata 12/2
51-605 Wrocław
Tel. 602 605 952

E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

 

 

Partnerzy