NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wyposażamy liderów i kierowane przez nich zespoły pracowników w sprawdzone rozwiązania, które rozpalają motywację i zaangażowanie oraz uwalniają zdolności i kompetencje niezbędne do zaprojektowania, startu i przeprowadzenia efektywnej zmiany w ich firmach i instytucjach.

Szkoła Zarządzania Zmianą - Kontakt

O FIRMIE

Szkoła Zarządzania Zmianą to zespół doświadczonych we wdrażaniu zmian trenerów i konsultantów, którzy reprezentują unikatowy na rynku polskim kierunek tzw. Evidence Based Change Mangement (Zarządzanie Zmianą Oparte na Dowodach). Doświadczenia, którymi się z Państwem dzielimy są rezultatem wieloletniej współpracy szkoleniowej i doradczej z firmami działającymi na polskim rynku, popartej wynikami własnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz współczesnymi narzędziami i metodami zarządzania zmianą.

Zarządzanie zmianami o zasadniczym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju firmy wymaga od menedżerów ciągłego rozwoju kompetencji. Istotnym elementem rozwoju jest praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie w ramach nauki przez doświadczenie.

Pomimo bogactwa literatury poruszającej problematykę zmian i zarządzania zmianą,wdrażanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa zmian często kończy się niepowodzeniem, albo nie osiąga w pełni założonych celów. Naszym celem jest nie tylko ustrzeżenie menedżerów przed błędami w zarządzaniu zmianą, ale również zbudowanie przewagi konkurencyjnej i stworzenie firmy „antykruchej”, czyli takiej której służą zmiany.

Partnerzy

Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą

Marek Naumiuk

Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki "Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą". Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był członkiem TOP 30 managerów oddziału w Polsce. Zdobył praktyczne doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży, budowaniu i realizowaniu strategii krótko- i długoterminowej, budowaniem zespołów handlowców, tworzeniem oraz wprowadzaniem i negocjowaniem warunków handlowych, implementacją standardów ekspozycyjnych. Współtworzył jeden z pierwszych systemów elektronicznego wsparcia sprzedaży (Sales Force Automation) oraz nadzorował wdrożenie od strony użytkownika. Prowadził projekty doradcze i interimowe dla takich firm jak: Komatz Polska, Inetrnational Personal Finance, Inwencja, Monosusise, Amatech. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach (studia podyplomowe). Uzyskał tytuł Mistrz Praktyk NLP. Uczył się m.in. u Roberta Diltsa, Stephena Gilligana i Richarda Bol-stada a także Hermanna Müller-Walbrodt. Posiada certyfikacje trenerską Dale Carnegie Training oraz Learn Coaching i LENA (WiFi Austria). Ukończył 100-godzinne szkolenie: „Zawód trenera – kształcenie kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia.
Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą

Wiesław Grabowski

Certfikowany Lean Change Agent.
Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych. Koordynator Projektu Szkoła Zarządzania Zmianą w Warszawie. Były Członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz dyrektor konsultingu w Oracle Polska i krajach bałtyckich. Opracował i z sukcesem wdrożył w Oracle Polska kulturę organizacji zorientowanej projektowo umożliwiającą bliską 100% skuteczność realizacji projektów. W tym celu m.in. zaprojektował i wdrożył cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla całego działu konsultingu, w sumie ok 200 osób (pracownicy etatowi i samozatrudnieni). Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinois i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat mentora i coacha na poziomie foundation European Mentoring & Coaching Council. Opracowuje i realizuje indywidualne i grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, mentoring, team coaching, treningi) dla menedżerów najwyższych szczebli oraz zespołów kierowniczych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Prowadzi konsultacje i warsztaty z zarządzania zmianami oraz zarządzania organizacją zorientowaną projektowo.

Jarosław Rubin

Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki "Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą".
Lean Change Explorer
Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz zmian w firmach. Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki. Specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szczególności zarządzania zmianą. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową w obszarze zarządzania zmianą, pracy zespołowej i HR. Autor symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą "Change Masters". Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące zarządzania zmianą na studiach podyplomowych na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania personelem oraz rozdziału w monografii „Dobór personelu”.