asertywność - kluczowa umiejętność lidera zmiany

Jaka jest kluczowa umiejętność lidera?

Jest wiele ważnych kompetencji, jakie powinien posiadać lider. Jedną z najbardziej istotnych jest asertywność.

Dlaczego?

Za dużo zadań?

Każdy z nas ma ograniczone możliwości przetwarzania zadań, które do niego napływają. Jeżeli skorzystamy z analogii do zbiornika, który ma określoną pojemość, to od otoczenia napływają ciągle nowe zadania, co stanowi strumień wejściowy. Z drugiej strony opróżniamy nasz zbiorniczek poprzez naszą pracę lub poprzez zlecanie jej innym, co jest strumieniem wyjściowym. Wszystko jest w porządku tak długo, dopóki te dwa strumienie są zbilansowane. Jeżeli napływa do nas coraz więcej zadań, zbiorniczek się wypełnia i to co zwykle wtedy robimy to „zakasujemy rękawy” i próbujemy sobie z nim poradzić sami lub powiększając liczbę delegowanych zadań. W końcu już więcej nie będziemy mogli wykonać ani my, ani nasi podwładni. Pozostaje nam wtedy zadbanie o to by strumień wejściowy nie przekraczał naszych możliwości.

Jak zarządzać strumieniami?

Jak to się ma do asertywności?

Otóż jest ona potrzebna przy próbie bilansowania obu strumieni zadań. W dół, do delegowania zadań i ich rozliczania, co wiąże się z udzielaniem informacji zwrotnej. W górę do wskazywania granic możliwości i proszenia o dokonanie wyboru zadań, które mają rzeczywisty priorytet i asertywne przekonywanie i pokazywanie tych granic.

Gdy brakuje asertywności w dowolnym z kierunków może się to skończyć przywaleniem lidera obowiązkami, obniżeniem jakości jego pracy, a nawet po pewnym czasie prowadzić do wypalenia zawodowego.

A rzeczywista asertywność to głównie postawa, to danie sobie zgody na to by tak właśnie się zachowywać. W dzisiejszym świecie wielości zmian, wielu z uczestników naszych usług, czy to warsztatów, czy też usług doradczych wskazuje, że jednym z podstawowych problemów jest właśnie nadmiar (zobacz: artykuł o sztuce rezygnowania), jednoczesnych zmian ich złożoność i konieczność zarządzania wieloma interesariuszami. To sprawia, że strumień wejściowy zadań jest coraz większy i bardziej złożony i bez kontroli tego na co poświecimy swój czas i wysiłek możemy być skazani na porażkę.  

Udostępnij na: