Oczekiwania klientów - OBZZ 2021

Hinty, tipsy czy najlepsze praktyki?

Każdy konsultant i trener zarządzania chcieliby znać oczekiwania klientów wobec oferty wsparcia zewnętrznego. Czego szuka klient? Gotowych rozwiązań, wskazówek, najlepszych praktyk, narzędzi…?

Dzięki rezultatom najnowszego Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą nie musza już zgadywać. Mogą się oprzeć na dostarczonych przez badanie dowodach.

Na pierwszym miejscu – najlepsze praktyki

Przeprowadzając badanie OBZZ 2021 poprosiliśmy respondentów o odpowiedź na pytanie, jakie są ich oczekiwania wobec wsparcia zewnętrznego wdrażania zmian w organizacjach. Na wykresie poniżej zobaczysz, jakie odpowiedzi padały najczęściej.

Oczekiwania klientów wobec wsparcia zewnętrznego

Bezapelacyjnie pierwsze miejsce zajęły „Najlepsze praktyki”, zostawiając daleko w tyle pozostałe formy wsparcia. Niemal połowa respondentów zaznaczyła taką odpowiedź.

Czego więc chcą klienci? Oczekują opisu działań, które przyniosły konkretne, pozytywne rezultaty. Oznacza to, że wśród opisywanych przez trenerów i konsultantów metod i narzędzi poszukują takich, które w największym stopniu zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu wdrażanych zmian.

O czym warto pamiętać?

Co istotne, klienci nie szukają „Gotowych rozwiązań”. Mniej niż 10% respondentów chciałoby takiego wsparcia od konsultantów. Ma to duże znaczenie w kontekście budowania mobilizacji i motywacji do zmiany. Opiera się ona w znacznym stopniu na autonomii, czyli poczuciu bycia (współ)właścicielem zmiany. A kto jest właścicielem „Gotowego rozwiązania”?

Co piąty respondent ma potrzebę dokładnego rozpisania zmiany i otrzymania od konsultanta „Przewodnika krok po kroku”. To lepszy wybór niż „Gotowe rozwiązanie”, ale poziom autonomii odczuwany przez odbiorców zmiany nadal może być niski.

Wprawdzie co czwarty respondent chciałby od konsultanta „Opisów / analizy przypadków”, ale można założyć, że przewaga „Najlepszych praktyk” wskazuje, że klienci są świadomi, że pojedyncze sukcesy w mniejszym stopniu weryfikują dany sposób postępowania, niż rezultaty pochodzące z wielu organizacji.

Trenerzy i konsultanci zarządzania zmianą powinni wziąć pod uwagę wyniki OBZZ 2021 i budować program szkolenia oraz zakres doradztwa uwzględniając zgłaszane potrzeby klientów.

Jeśli zainteresowały Cię kwestie zaspokajania oczekiwań klientów i wiesz już, CO powinno się brać pod uwagę, to może zainteresuje Cię JAK to przeprowadzić? Zobacz programy naszych warsztatów:

Trener Zarządzania Zmianą

Konsultant Zarządzania Zmianą

Udostępnij na: