Categories: tzzo

Zapraszamy na szkolenie online prowadzone przez 2 trenerów i producenta. 

Dzięki temu osiągamy najwyższą jakość wydarzenia. Trenerzy koncentrują się na pracy warsztatowej z uczestnikami, a producent zapewnia obsługę wszelkich kwestii technologicznych.

W pracy wykorzystujemy narzędzia do współpracy uczestników typu elektroniczne tablice z możliwością „przyczepiania karteczek”. Uczestnicy są w trakcie warsztatów dzieleni na podgrupy i pracują w sposób warsztatowy nad wybranymi zagadnieniami.

Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian.

 • Realizujesz znacznie więcej projektów zmian  jednocześnie i brakuje Ci narzędzi?
 • Martwisz się o trwałość rezultatów, aby wysiłek nie został zmarnowany?
 • Zdarzyło Ci się  zapomnieć o kimś ważnym i zastanawiasz się jak zarządzać interesariuszami?

Naucz się, jak to robić i jak uczyć innych, którzy tego potrzebują.

Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Trenera Zarządzania Zmianą.

Klasycznie czy zwinnie?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany i nauczysz się, jak przekazywać tę wiedzę uczestnikom szkoleń.
 • Jak pracować z ludźmi, na których zmiana ma wpływ, by ich reakcje pozytywnie Cię zaskakiwały.
 • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz szkolenie dla Trenerów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i znasz oraz potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program warsztatów jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie warsztatów.

Zostań trenerem zarządzania zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Nie jesteś pewny ? Zobacz jak nasz stacjonarny warsztat wygląda na jednominutowym filmie

Cena regularna (netto):3450PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2022-08-05Zgłoś się: Online, dnia 2022.09.19 09:00 - 2022.09.21 16:00 za: 1552.5PLN netto

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
   • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
   • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
   • Podstawy Zarządzania Projektami
   • Lean Change Agent
   • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
   • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
   • MANAGEMENT 3.0
   • Zwinnologia komunikowania zmian
   Udostępnij na:

 

Udostępnij na:
Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak zmienia się rola trenera wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
 • Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
 • Jakiego trenera oczekują Klienci? Analiza Potrzeb Biznesowo-Szkoleniowych (RAPB-S):
  • Cel biznesowy Klienta,
  • Cel szkoleniowy w odniesieniu do kompetencji,
  • Cel szkolenia – program szkolenia – cel ćwiczenia,
  • Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

 • Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów?
  • Model Beckharda,
  • Model Lewina,
  • 8 etapów Kottera,
  • ADKAR®,
 • Jakie narzędzia szkoleniowe pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
 • Zmiana zgodnie z planem - Przykład ćwiczenia obrazującego planowy model zarządzania zmianą,
  • Krzywa zmiany Virginii Satir i jej interpretacja indywidualna oraz organizacyjna,
  • Wnioski płynące ze spojrzenia na zmianę w kontekście krzywej Satir
  • Konstruowanie własnego ćwiczenia w oparciu o metaforę zmiany.
  • Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
  • Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
  • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,

Dzień 2

Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

 • Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
 • Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
 • Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach opisanych przez Uczestników
 • Wgląd - diagnoza sytuacji:
  • Hot seat - narzędzie Wglądu,
  • Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
  • Inne narzędzia wglądu
  • Jak długo robić Wgląd?
 • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
  • Reverse hot seat,
  • Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
 • Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
  • Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
  • Metody szacowania kosztu i wartości działań.
  • Problemy metod punktowych, ilościowych
 • Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
 • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
  • Ćwiczenie - stawianie hipotez
 • Monitorowanie zmian - tablica Kanban
 • Retrospektywa

Dzień 3

Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

 • Zmiana to proces – jak to pokazać?
 • Przypomnienie użytecznych modeli zmian:
  • Model Lewina,
  • Model Satir – „przeżyj to sam” (ćwiczenie i projektowanie ćwiczeń obrazujących model),
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
  • Postawy – model 20-60-20,
  • Profil osobowości a reakcja na zmianę,
 • Źródła oporu wobec zmian:
  • Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
  • Mapa interesów,
 • Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”

  • 6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
  • Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),
  • Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą.

  Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”

  • Storytelling - Bądź przywódcą zmiany jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan - jakie historie wykorzystujesz w pracy trenerskiej?,
  • Metafora w pracy trenera.
 • Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
  • Model 5 składowych komunikatu,
  • Model NOWINA.
 • Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
  • Model czterech stylów komunikacji Hamilton,
  • Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
  • Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia

Metodologia

  Metodyka prowadzenia zajęć

  Założenia ogólne
  Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
  • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
  • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
  • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.

  Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

  Osobom uczestniczącym w szkoleniu dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

  1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

  2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

  3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń.

   

  Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
  Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
  Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

  Dlatego każdego dnia część zajęć dla Trenerów jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
  Druga część zajęć – praca z metapoziomu – jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.

   

  Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
  Praktyczny charakter szkolenia dla Trenerów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

  • Symulacji i gier biznesowych,

  • Analizy przypadków,

  • Ćwiczeń w grupach,

  • Dyskusji moderowanych.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]