Categories: kzzo
 • Chcesz wspierać nowe przedsięwzięcia i innowacje prowadzone w Twojej firmie lub pracować jako konsultant zewnętrzny? Potrzebujesz narzędzi gotowych do stosowania?
 • Poszukujesz metod zarządzania wieloma interesariuszami i zapewnienia trwałości zmian?
 • Chcesz radzić sobie w warunkach wielości projektów zmian i dziesiątek opcji działań do wyboru?

Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian.

Naucz się, jak to robić i jak doradzać innyn, którzy tego potrzebują.

Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Konsultanta Zarządzania Zmianą – Zapraszamy na trzydniowe szkolenie!

Klasycznie czy zwinnie?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany i nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Jak pracować z ludźmi, na których zmiana ma wpływ, by ich reakcje pozytywnie Cię zaskakiwały.
 • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy konsultantów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób konsultant może pracować nad daną kwestią wspierając zmiany poprzez warsztaty i inne działania.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda  czy narzędzie sprawdza się w praktyce.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz szkolenie dla Konsultantów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i znasz oraz potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program warsztatów jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat wykorzystać w pracy konsultanta.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie online prowadzone przez 2 trenerów i producenta. 

Dzięki temu osiągamy najwyższą jakość wydarzenia. Trenerzy koncentrują się na pracy warsztatowej z uczestnikami, a producent zapewnia obsługę wszelkich kwestii technologicznych.

W pracy wykorzystujemy narzędzia do współpracy uczestników typu elektroniczne tablice z możliwością “przyczepiania karteczek”. Uczestnicy są w trakcie warsztatów dzieleni na podgrupy i pracują w sposób warsztatowy nad wybranymi zagadnieniami.

Zostań Konsultantem Zarządzania Zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń. Zdobądź Certyfikat Uczesttnictwa (Certificate of Attendance).

Cena regularna (netto):3450PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2022-09-23Zgłoś się: Online, dnia 2022.11.07 09:00 - 2022.11.09 16:00 za: 1552.5PLN netto

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:
Udostępnij na:

KZZ

Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak zmienia się rola konsultanta wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
 • Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
 • Jakiego trenera oczekują Klienci? Poziomy i wymiary Analizy Potrzeb Biznesowych (RAPB):
  • Cel biznesowy Klienta,
  • Cel konsultanta,
  • Zakres wsparcia w obszarze zarządzania zmianą.

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

 • Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród konsultantów?
  • Model Beckharda,
  • Model Lewina,
  • 8 etapów Kottera,
  • ADKAR®,
 • Jakie efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
  • Jak wykorzystać metaforę, aby zwiększyć zrozumienie procesu zmiany.
  • Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
  • Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
  • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,

Dzień 2

Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

 • Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
 • Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
 • Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach opisanych przez Uczestników
 • Wgląd - diagnoza sytuacji:
  • Hot seat - narzędzie Wglądu,
  • Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
  • Zarządzanie interesariuszami z wykorzystanie zwinnych narzędzi – Kręgi na wodzie, Model 7S
  • Inne narzędzia wglądu
  • Jak długo robić Wgląd?
 • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
  • Reverse hot seat,
  • Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
 • Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
  • Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
  • Metody szacowania kosztu i wartości działań.
  • Problemy metod punktowych, ilościowych
 • Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
 • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez
  • Ćwiczenie - stawianie hipotez
 • Monitorowanie zmian - tablica Kanban
 • Retrospektywa

Dzień 3

Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

 • Krzywa zmiany Virginii Satir i jej interpretacja indywidualna oraz organizacyjna,
 • Wnioski płynące ze spojrzenia na zmianę w kontekście krzywej Satir
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
  • Postawy – model 20-60-20,
 • Źródła oporu wobec zmian:
  • Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
  • Mapowanie interesów,
  • Profil osobowości odbiorcy zmiany a jego reakcje
 • Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”

  • 6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
  • Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),

  Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”

  • Storytelling – wykorzystanie Kanwy Opowieści,
  • Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
   • Model 5 składowych komunikatu,
   • Model NOWINA.
  • Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
   • Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania interesariuszy? Karty Kudo. Promienniki informacji.

  Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

  • Retrospektywa,
  • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia

  Metodologia

   Metodyka prowadzenia zajęć

   Założenia ogólne
   Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
   • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy uczestników na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
   • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób konultant może pracować nad daną kwestią w praktyce doradczej.
   • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda  czy narzędzie sprawdza się w praktyce np. na warsztatach.

   Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

   Osobom uczestniczącym w szkoleniu dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

   1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

   2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier, pracy indywidualnej i zespołowej,

   3. Praca z metapoziomu nad tym, jak wykorzystać daną metodę lub narzędzie w trakcie doradztwa – dzielenie się doświadczeniami, omawianie przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników.

    

   Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
   Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie w konsultingu takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
   Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle konsultantów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

   Dlatego każdego dnia część zajęć jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
   Druga część zajęć – praca z metapoziomu – jest poświęcona metodyce wspierania projektów i procesów zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy prowadzić działalność doradczą w obszarze zarządzania zmianą.

    

   Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
   Praktyczny charakter szkolenia dla Konsultantów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

   • Symulacji i gier biznesowych,

   • Analizy przypadków,

   • Ćwiczeń w grupach,

   • Dyskusji moderowanych.

   Udostępnij na:
  Szczegóły organizacyjne

   Liczebność grupy
   min. 5 – max. 12 osób

   Czas trwania 
   typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

   Termin szkolenia
   zgodnie z terminarzem

   Miejsce
   Szkolenia online prowadzimy na platformie Zoom, z wykorzystaniem narzędzi do współpracy sieciowej.

   Cena obejmuje:
   Udział w warsztatach
   Materiały dla uczestników

   Rabaty i zniżki

   Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – 10%
   Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
   First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
   Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – 10%

   Pytania?
   Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788
   Jarosław Rubin – tel. 602 605 952
   E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

   Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
   Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
   Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
   Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
   W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

   Udostępnij na:
  Prowadzący
  • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
   Marek Naumiuk

   Marek Naumiuk


   Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
  • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
   Wiesław Grabowski

   Wiesław Grabowski


   Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
  • Jarosław Rubin

   Jarosław Rubin


   Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]