Zarządzanie błędami jako metoda szkoleniowa w obszarze zmian

Aktywne zarządzanie błędami i porażkami drogą do sukcesu zmiany


Zarządzanie błędami zwiększa efektywność szkoleń z zarządzania zmianą oraz skuteczność wdrażania zmian w firmach.

Często słyszymy, że warto uczyć się na błędach, a najlepiej na cudzych. Tymczasem wyniki badań pokazują, że uczenie się na własnych błędach jest o wiele skuteczniejsze, a model zarządzania błędami daje o wiele lepsze wyniki niż tradycyjne podejście oparte na unikaniu błędów.

Tradycyjne metody szkoleniowe są mniej skuteczne

Profesor Robert Cialdini, współautor książki „Mała wielka zmiana”, zauważa, że klasyczne metody szkoleniowe koncentrują się na przekazywaniu treści merytorycznych i podawaniu pozytywnych przykładów działań w biznesie. Szczególny nacisk jest kładziony na eliminację błędów. Według Cialdiniego, „wydaje się to racjonalne i pożądane, ponieważ błędy zakłócają płynność pracy, ich naprawianie jest czasochłonne, są także frustrujące zarówno dla uczących się, jak i nauczających”.

Tymczasem, psychologowie biznesu Nina Keith i Michael Frese sporządzili metaanalizę wyników 24 badań i na jej podstawie stwierdzili, że „model zarządzania błędami, mimo iż całkowicie sprzeczny z tradycyjnym podejściem opartym na unikaniu błędów, daje o wiele lepsze wyniki„.

Zainteresowała Cię kwestia błędów? Przeczytaj artykuł Przyjemnie być w błędzie?

Trening zarządzania błędami

Prowadząc szkolenia wykorzystujące symulację biznesową „Change Masters”, wielokrotnie spotkałem się z uwagami uczestników, którzy byli sfrustrowani popełnianymi błędami:

  • „Ta symulacja jest bez sensu”,
  • „Taka sytuacja nie może się wydarzyć w naszej firmie”,
  • „To niemożliwe, aby ktoś się zachował w opisany sposób”.

Symulacja menedżerska - zarządzanie błędami

Jak unikać takich sytuacji w trakcie szkolenia? Warto zwrócić uwagę na dwa konieczne elementy treningu zarządzania błędami (ang. Error Management Training, EMT):

  1. Zachęcanie uczestników warsztatów szkoleniowych do aktywnego zmierzenia się z wyzwaniem i stwarzaniem im okazji do popełniania błędów, aby zdiagnozować obszary, w jakich najczęściej pojawiają się pomyłki,
  2. Kształtowanie pożądanej reakcji psychologicznej na popełniane błędy.

Profesor Cialdini zachęca do małej zmiany prowadzącej do wielkiego sukcesu, która wielu trenerom ułatwi życie podczas szkoleń. Chodzi o kwestie poinstruowania uczestników – na przykład mówienie:

  • „Błędy są naturalną częścią procesu uczenia się”,
  • „Im więcej błędów popełniasz, tym więcej się uczysz”,
  • „Twoje błędy pokazują ci, czego jeszcze możesz się nauczyć”.

Taka zmiana poprzedzająca szkolenie z zarządzania zmianą sprawia, że uczestnicy są świadomi, że błędy są istotne, przynoszą znaczną poprawę i są prawdziwymi drogowskazami do sukcesu.

 

Artykuł opracowano wykorzystując idee zawarte w książce: R. B. Cialdini, S. J. Martin, N. J. Goldstein, Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ, GWP, Sopot 2016, s. 252-254.

 

Udostępnij na: