fbpx
Categories: FSZZ
Fundamenty sukcesu zarządzania zmianą - symulacja biznesowa

Gdy poszukujesz praktyki przywództwa i komunikacji, już pora się sprawdzić w naszej symulacji!

Warsztat zarządzania zmianą wykorzystujący autorską symulację “Change Masters”.

Jak wiele zmian w Twojej organizacji w pełni osiągnęło zakładane cele?

Jakich reakcji pracowników doświadczyłeś, kiedy ogłaszałeś zmiany?

Kiedy czułeś, że pracujesz z właściwymi ludźmi w zespole przewodzącym zmianie?

W jaki sposób monitorowałeś i komunikowałeś w postęp i sukces zmian?

Jeżeli  podchodzisz do zmiany tak, jak większość polskich menedżerów przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi mniej niż 30%,
 • zdajesz sobie sprawę, że bez zaangażowania pracowników nie osiągniesz sukcesu zmiany,
 • wiesz, że pojawiające się reakcje pracowników mogą mieć negatywny wpływ na wynik wdrożenia,
 • doceniasz rolę spójnego i silnego zespołu liderów inicjujących i wdrażających zmianę,
 • doceniasz rolę monitorowania i wizualizacji postępu zmian, planując i świętując “małe sukcesy”.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po sprawdzone metody i narzędzia umożliwiające przygotowanie i wdrożenie zmiany oraz wypróbować je w praktyce na sali szkoleniowej podczas symulacji biznesowej.

Dowiedz się w jaki sposób i w jakich sytuacjach stosować klasyczny, a w jakich zwinny model wdrażania zmian i sprawdź się w roli przywódcy zmiany

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM WARSZTATÓW

Wprowadzenie – Istota i kluczowe czynniki sukcesu wdrażania zmian

 • Co to jest zmiana?
 • Złota reguła sukcesu wdrażania zmian.

Praktyka zarządzania zmianą – symulacja biznesowa

 • Wprowadzenie do symulacji,
 • Postawy pracowników wobec zmian,
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian,
 • Strategie i narzędzia komunikacji w procesie zmian.

Podejście do zarządzania zmianą

 • Wnioski z rozegranej symulacji i rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą,
 • Klasyczny model zarządzania zmianą - 8 kroków Kottera,
 • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako odpowiedź na wyzwania,
 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą: Wgląd - Opcje działań - Eksperymenty.

Strategia przed taktyką, czyli rola wizji zmian i jej komunikowania pracownikom

 • Cechy skutecznej wizji (test pięciu minut), model NOWINA,
 • Podstawowe błędy w komunikowaniu wizji i metody ich unikania,
 • Redagowanie komunikatu o zmianach,
 • Od poziomu strategicznego do planu wdrażania zmian.

Identyfikowanie przeszkód utrudniających realizację zmian

 • Analiza przyczyn powstawania oporu wobec zmian,
 • Dobór metod radzenia sobie z oporem wobec zmian oraz budowy zaangażowania pracowników.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach zmian,
 • Rola postawy kluczowych osób w firmie wobec zmian.

Podsumowanie szkolenia

 • Retrospektywa szkolenia,
 • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu.


 • PRZEBIEG SYMULACJI CHANGE MASTERS
  Podczas symulacji CHANGE MASTERS uczestnicy pełnią rolę komitetów zmian w jednym z działów firmy. Komitet jest odpowiedzialny za wprowadzenie w ciągu jednego roku zaplanowanych zmian w ramach działu i firmy oraz osiągnięcie celów poprzez nauczenie pracowników działania w nowej sytuacji. Wyniki działań poszczególnych zespołów są porównywane i omawiane „na zakończenie kwartału”.
  W ramach symulacji każdy zespół powinien przeprowadzić jak największą ilość pracowników przedsiębiorstwa przez cały proces zmian. Aby to osiągnąć uczestnicy symulacji podejmują decyzje, jakich zasobów, będących w dyspozycji zespołu, używać oraz jakie działania są niezbędne do przeprowadzenia zmian. Uczestnicy na bieżąco otrzymują informacje zwrotne, dotyczące każdej z podjętych przez nich decyzji. W trakcie symulacji (po zakończeniu kwartału, czy półrocza) poszczególne zespoły wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi skuteczności podejmowanych działań. Na zakończenie symulacji, po zaprezentowaniu ostatecznych rezultatów poszczególnych zespołów, prowadzący wraz z uczestnikami dyskutują przebieg symulacji, a następnie podsumowują nabyte w czasie symulacji wiedzę i umiejętności, w kontekście możliwości ich praktycznego wykorzystania w trakcie zmian odbywających się w ich organizacjach.

  Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

  Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich do uczestnictwa w naszych szkoleniach dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracowników firm MŚP jest założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego operatora środków w ramach RPO, dysponenta funduszy publicznych, do którego składają Państwo dokumenty (wniosek z podaniem numeru usługi rozwojowej) o dofinansowanie do usługi rozwojowej. Poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi od 50% do 80% ceny netto szkolenia.

Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe).


Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

SZKOLENIA OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy


Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-16.30

Cena warsztatu (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1080 zł 248,40 zł
FIRST MINUTE
1147,50 zł 263,93 zł
ZWYKŁY
1350 zł 310,50 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]