Zwinność wymaga zaufania

Zwinność wymaga zaufania

Dlaczego zwinność wymaga zaufania? Budując zwinną organizację tworzymy kulturę organizacyjną umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji przez pracowników (zespoły) oraz zachęcającą do szukania nowych dróg (eksperymentowania. Wymaga to stworzenia zaufania między menedżerami i pracownikami w całej organizacji. Jest to jeszcze ważniejsze dzisiaj, w warunkach, coraz szerzej stosowanej, pracy zdalnej.

Zacznijmy od DLACZEGO

Simon Sinek w swojej najbardziej znanej książce podpowiada nam, żeby zaczynać od DLACZEGO. Odpowiedzmy więc na pytanie: Dlaczego zwinność organizacji wymaga zaufania:

  1. Jeżeli menedżerowie mają przekazać zespołom i pracownikom prawo podejmowania samodzielnych decyzji, to muszą im ufać.
  2. Jeżeli pracownicy mają brać na siebie podejmowanie decyzji, to muszą ufać menedżerom, że nie stoi za tym rozbudowany system ukrytej kontroli.
  3. Jeżeli pracownicy mają tworzyć innowacje i próbować nowych metod pracy, to muszą ufać, że menedżerowie nie będą ich karać za błędy.
  4. Jeżeli pracownicy mają angażować się w zadania, to muszą ufać, że zadania te mają sens oraz, że są naprawdę ważne.
  5. Jeżeli pracownicy mają realizować wizję firmy, to muszą ufać przywódcom, a najlepiej współtworzyć wizję lub sposoby jej realizacji.

Na podstawie wypisanych powyżej odpowiedzi widać, że zaufanie staje się kluczowym elementem kultury zwinnej organizacji.

Po DLACZEGO następuje JAK

Jak budować zaufanie w zwinnej organizacji? Jest pewnie kilka możliwych dróg. Ja dzisiaj zaproponuję sposób, o którym wspomniał Simon Sinek w swojej kolejnej książce – „Liderzy jedzą na końcu”.

Sinek - Liderzy jedzą na końcu

Przepis, który podaje Sinek jest krótki, ale jego stosowanie może nie być proste we wspólczesnych firmach i koroporacjach. Zapraszam do refleksji nad poniższymi zdaniami:

Przywództwo to spójność, uczciwość i odpowiedzialność, czyli wszystkie elementy zaufania. Przywódcą nie jest ten, kto mówi nam to, co chcemy usłyszeć, lecz ten, kto mówi to, co powinniśmy usłyszeć. Bycie prawdziwym liderem oraz wzbudzanie głębokiego zaufania i lojalności zaczyna się od mówienia prawdy.

S. Sinek, Liderzy jedzą na końcu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015, s. 185

Wystarczy mówić ludziom prawdę! Proste?

.

Jeżeli chcesz rozwinąć umiejętności budowania zaufania i angażowania ludzi w zmiany i inne nowe przedsięwzięcia, to zapraszamy na warsztaty prowadzone przez konsultantów Szkoły Zarządzania Zmianą.

Udostępnij na: