Administracja publiczna - zarządzanie zmianą

Zwinność w administracji publicznej to tylko marzenie?

Czy administracja publiczna – jednostki administracji rządowej lub samorządu terytorialnego – może wykorzystywać metody i modele zarządzania zmianą dedykowane przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna, zwłaszcza w czasie, kiedy pojawiają się nowe trendy w obszarze zarządzania zmianami.

Zajrzyj także do artykułu:

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sektor publiczny realizujący inne cele, niż firmy nastawione na zysk, powinien podchodzić z dużą dozą ostrożności do metod zarządzania zmianą opracowanych z myślą o przedsiębiorstwach i korporacjach. Czy słusznie?

Motory rozwoju

Tak jak w czasie wojny, motorem rozwoju i postępu są instytucje opracowujące rozwiązania dla wojska, tak w czasie pokoju, miejscem, gdzie powstają innowacje zarządzania są firmy i instytucje naukowe działające na ich rzecz. To tam powstają nowe modele zarządzania zmianą i są sprawdzane w  praktyce, aby ułatwić firmom osiąganie przewagi konkurencyjnej.

To przecież na podstawie badań przeprowadzonych w około 100 przedsiębiorstwach przez J. P. Kottera powstał w latach 90. XX wieku ośmioetapowy model zarządzania zmianą, który przez wiele lat był drogowskazem dla osób projektujących i wdrażających zmiany. Model ten znalazł zastosowanie zarówno w firmach, jak i instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych (NGO). Jego uniwersalność brała się z faktu, że chociaż cele zmian w omawianych organizacjach były z pewnością różne (zysk, jakość obsługi klienta, zadowolenie klienta, zwalczanie epidemii itp.), to sam proces zmian przebiegał jednakowo.

Ponieważ efekty wdrażania zmian według klasycznych są nadal niezadowalające – zbyt mała liczba zmian jest wdrażana z sukcesem (około 30-40%) – to konieczne było opracowanie nowych modeli zarządzania i przewodzenia zmianom, dających większe prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów transformacji. Mowa tu o Zwinnym Zarządzaniu Zmianą (Agile Change Management / Lean Change Management). Modele te wypracowane w przedsiębiorstwach mogą być z powodzeniem stosowane w sektorze publicznym.

Rozwijanie kompetencji menedżerów w sektorze publicznym

Nowe trendy w zarządzaniu zmianą wymagają:

  • od działu HR – dokonania audytu kompetencji menedżerów i specjalistów pracujących w jednostkach administracji publicznej,
  • od menedżerów zatrudnionych w instytucjach publicznych – rozwoju umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod przewodzenia zmianom,
  • od menedżerów – ukształtowania postawy ukierunkowanej na zdobywanie nowej wiedzy w obszarze zarządzania zmianą oraz dzielenie się wiedzą z innymi członkami organizacji.

Dobrym przykładem takich działań było szkolenie zorganizowane  przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów dla menedżerów Służby Celnej – Dyrektorów Izb Celnych i Naczelników Urzędów Celnych.

Szkolenie Przewodzenie zmianom

Szkolenie „Przewodzenie zmianom”, prowadzone przez mnie szkolenie, miało na celu rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zmianami poprzez nabycie przez uczestników w trakcie warsztatów wiedzy dotyczącej kluczowych czynników sukcesu zarządzania zmianą oraz rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie na każdym z etapów zmian. Warsztaty koncentrowały się w części teoretycznej na najnowszych modelach zarządzania zmianą (akceleratory zmian, zwinne zarządzanie zmianą). Część praktyczna była oparta o najnowszą wersję autorskiej symulacji biznesowej „Change Masters”.

Przeprowadzone szkolenie wykazało, że nie ma sprzeczności między modelami i narzędziami zarządzania zmianami wypracowanymi dla firm a potrzebami szkoleniowymi menedżerów z instytucji publicznej. Zwinność to przyszłość zarządzania zmianą w administracji publicznej.

Warto również zajrzeć do propozycji naszych szkoleń (nie tylko dla administracji publicznej.

Foto: (zdjęcie nagłówkowe) CC BY-NC-ND 2.0: Captain Roger Fenton 1860; (w tekście) © Szkoła Zarządzania Zmianą,

Udostępnij na: