WSZYSTKIE SZKOLENIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE ZDALNIE (ONLINE)

Jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce tworzymy programy szkoleń z zarządzania zmianą wykorzystując wyniki własnego Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Raport z aktualnej, najnowszej edycji OBZZ jest dostępny w zakładce BADANIE.
Opierając się o wyniki Badania i dzięki unikatowej metodyce zarządzania zmianą jesteśmy w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby zgłaszane przez firmy i instytucje, aby wyposażyć zarządy firm, menedżerów i zespoły pracownicze w kluczową wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania zmianą i wypracować zachowania niezbędne na każdym z etapów procesu zmian.

Wszystkie nasze szkolenia, w tym online,  są prowadzone w sposób warsztatowy przez dwóch trenerów w wydaniach stacjonarnych lub trzech w warsztatach online, kiedy dodatkowy trener pełni rolę producenta wydarzenia i nadzoruje techniczne aspekty warsztatu.

Organizujemy szkolenia z tematyki zarządzania zmianą, zarówno jako otwarte dostępne dla wszystkich, jak i zamknięte,  dedykowane konkretnym firmom .

Zobacz: TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

WYBRANE PROGRAMY WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH: