Zwinnologia - recencja książki - Krzysztof Safina

Dla każdego, kto chce się zmierzyć z trudną materią zmienności

Książka „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą” jest na rynku od niecałego miesiąca. Oto, jakie refleksje po przeczytaniu książki przesłał profesor WSB, dr hab. Krzysztof Safin – Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

W nurcie oswajania zmiany

Jak twierdził G. Nizard , zmiana nigdy nie miała dobrej opinii a dążeniem ludzi było z reguły poszukiwanie tego co nieprzemijalne i opiera się logice czasu. Współcześnie, chociaż nikt już nie ma wątpliwości, że obowiązuje inny paradygmat i zmiana staje się wyrazem przeżycia, to praktyka w tym zakresie nie notuje zbyt wielu spektakularnych sukcesów. Zarówno intelektualna jak i organizacyjna podatność na zmiany większości ludzi nie jest wysoka. Dotyczy to właściwie każdej sfery życia , nie tylko biznesu.
Próby zwiększenia podatności na zmiany, umiejętności wdrażania zmian i uczynienia z nich naturalnego procesu towarzyszącego rozwojowi podejmowane są zarówno przez praktyków (menedżerów, konsultantów, psychologów) jak i naukowców. Do tego nurtu „oswajania” zmiany i jako oczywistego elementu działalności gospodarczej i społecznej aktywności zaliczyć można książkę trójki autorów – J. Rubina, W. Grabowskiego i M. Naumiuka, pt. Zwinnologia, wydana przez MT Biznes.

Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą

Język praktyki

Autorzy – twórcy Szkoły Zarządzania Zmianą – od wielu lat rozpoznają (poprzez cykliczne badania) poziom rozumienia, skłonności do zmian i umiejętności wdrażania zmian przez polskich menedżerów. Wiedza o zidentyfikowanych deficytach legła u podstaw konstrukcji i treści prezentowanej książki. Jest jedną z ciekawszych publikacji na polskim rynku z tego zakresu. Napisana językiem praktyki, lecz bardzo dobrze osadzona w osiągnięciach badawczych i naukowych zarówno własnych jak i autorów obcych, obficie przywoływanych w publikacji jest solidnym uporządkowanym źródłem wiedzy i inspiracji.

Zwinnologia – podręcznik pogłębionej refleksji

Omawiana pozycja nie jest książką instruktażową, lecz raczej podręcznikiem pogłębionej refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed właścicielem i menedżerem. Autorzy przyjmują nienowe, ale ciągle niedoceniane podejście do zarządzania, w myśl którego nie ma najlepszych metod, nie ma metod i narzędzi modeli dobrych uniwersalnie i zawsze, są tylko chwilowo przydatne, nawet jeśli ta „chwila” trwa lata, to w końcu przydatność mija. W związku z tym, jak piszą autorzy, aby osiągnąć sukces we wdrażaniu innowacji, mniejszych zmian oraz zmian strategicznych, należy sięgnąć po nową metodykę. (s.36). Te tradycyjne, często stosowane od dziesięcioleci w obecnych warunków mają znikomą przydatność.
Tym założeniom, jak się wydaje, podporządkowana jest konstrukcja pracy. Przy pomocy metafor, anegdot, przykładów a także danych statystycznych Autorzy próbują przeprowadzić czytelnika przez trudną sztukę wdrożenia procesu zmian w przedsiębiorstwie. Nawet jeżeli czasami stosują duże skróty i uproszczenia, to są one usprawiedliwione nie tylko przyjętą konwencją, ale głównie odesłaniem czytelnika do tych pozycji literatury przedmiotu, które w sposób szczegółowy wyjaśniają całą złożoność analizowanego problemu.

Oryginalna koncepcja i instrumentarium zarządzania zmianą

Autorzy budują swoją oryginalną koncepcję na sprawdzonych metodach, rozwiązaniach i sposobach postępowania w procesie planowania i wdrażania zmian, jednak nadają im swoją autorską formę. Dzielą się z czytelnikiem swoim doświadczeniem i wątpliwościami pozostawiając mu przestrzeń do rozwinięcia własnych inicjatyw wynikających ze specyfiki branży, okoliczności zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Służy temu szczegółowo zaprezentowane instrumentarium zarządzania zmianami . Książka zawiera 55 narzędzi, które autorzy sprawdzili w praktyce i które uważają za przydatne w przypadku realizacji zmian (s. 39). Ta część książki jest szczególnie interesująca ze względu na swoją praktyczną przydatność.

Ważne, a często pomijane przez innych elementy

Istotną zaletą książki jest zwracanie przez autorów uwagi na elementy ważne, a często pomijane w zarządzaniu zmianą. To komunikacja, całościowe spojrzenie, włączanie do procesu wszystkich pracowników i podkreślenie, że zmiana (i zarządzania zmianą) nie jest celem, jest tylko sposobem na racjonalne zachowanie się w świecie zmienności.
Książka, jak na współczesne warunki i nawyki czytelnicze, jest dziełem bardzo obszernym (liczy ponad 400 stron). Jednak jest to lektura napisana żywym językiem, prezentująca logiczne wywody, ciekawe wnioski i praktyczne doświadczenia, przez co będzie jedną z lektur obowiązkowych dla każdego kto chce się zmierzyć z trudną materią zmienności i zmian.

Prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin
Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania
WSB we Wrocławiu

(Śródtytuły pochodzą od redakcji).

Jesteś zainteresowany książką? Zakup ją na naszej stronie!

Udostępnij na: