Die najważniejsze kwestie w zarządzaniu zmianą

Dwie najważniejsze kwestie…

Kilka tygodni temu zostałem zaproszony na spotkanie z prezesem firmy, w której Szkoła Zarządzania Zmianą prowadziła projekt rozwojowy obejmujący szkolenie i doradztwo. W pewnym momencie mój rozmówca zwrócił się do mnie z pytaniem: O jakich dwóch najważnieszych kwestiach powinienem pamiętać realizując nasz program zmian? Zastanawiałem się chwilę, bo na regale za prezesem firmy stała Zwinnologia, której jestem współautorem, a książka liczy prawie 500 stron. A tu dwie najważniejsze kwestie…

Po pierwsze…

Pomyślałem, że zwięzłość i konkretność są ważnymi cechami komunikatu, więc wybrałem dwie najważniejsze kwestie.

Po pierwsze rezultat działań powinien być ważniejszy od planu. Zdawałem sobie sprawę, że realizując duży program zmian firma posiada plan działania obejmujący szereg projektów. Projekty te mają złożyć się na sukces programu. Chciałem jeszcze raz podkreślić to, że z punktu widzenia realizowanej zmiany istotne jest, czy kończące się projekty wnoszą wartość dla całości. Mniej istotne jest to, że plan został opracowany przez poważną firmę doradczą, że kosztował pewnie określoną sumę złotówek oraz, że menedżerowie zgodzili się, co do jego zawartości.

Jeżeli rezultat projektu, realizowanego zgodnie z planem, nie zbliża firmy do oczekiwanego stanu docelowego, to nie przejmujmy się koniecznością zmiany planu. Z drugiej strony, jeśli w trakcie wdrożenia zauważymy jakieś niezaplanowane działania (opcje działań), które mogą przynieść obiecujące rezultaty, to nie wahajmy się zrewidować planu i zróbmy eksperyment. Tylko eksperyment da nam wiedzę o rezultacie.

Po drugie…

Spojrzałem na mojego rozmówcę i zauważyłem, że robi notatki w czasie, kiedy ja omawiam najważniejsze kwestie. Przeszedłem do drugiego elementu…

Po drugie słuchaj informacji zwrotnych. Co oznacza ta krótka rada?

Ważne jest wsłuchiwanie się w komunikaty płynące z własnej firmy oraz z jej otoczenia. Będą one drugim wskaźnikiem postępu zmiany, oprócz rezultatów działań czy projektów. Powiedzą one, jak zmiana jest odbierana. Jeżeli projekt przynosi rezultaty, ale budzi niepokój lub obawy, to konieczne jest „zarządzenie zmianą”.

Wsłuchiwanie się oznacza nie tylko poszukiwanie informacji zwrotnych, ale też wykorzystywanie wniosków z tych informacji. Jeśli nie korzystasz z informacji zwrotnej, to nie trać czasu na jej zbieranie.

Tylko tyle i aż tyle…

Na koniec pomyślałem sobie, że cała zwinnologia, całe Zwinne Zarządzanie Zmianą opierają się o dwie najważniejsze kwestie:

  • prymat rezultatu nad planem i przekonaniami
  • oraz zaproszenie odbiorców zmiany do dialogu.

Tylko tyle i aż tyle…

Udostępnij na: