Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą

Jak zmieniło się zarządzanie zmianą w Polsce w ciągu roku?

Opublikowany w styczniu raport z największego w Polsce badania zarządzania zmianą, jakie przeprowadziła Szkoła Zarządzania Zmianą, pokazał jak wygląda efektywność planowania i wdrażania zmian i usprawnień w polskich firmach i instytucjach. Ponad 200 respondentów udzieliło szczegółowych odpowiedzi, które pozwoliły stworzyć swoistą mapę zarządzania zmianą w Polsce. Interesujące jest, jakie zmiany zaszły na tej mapie w ciągu roku. Odpowiedź na to pytanie da II Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, które rusza 7 listopada.

OBZZ 2016 – najważniejsze wnioski

Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą 2016 pozwoliło na sformułowanie sześciu kluczowych wniosków dla osób planujących i wdrażających zmiany w organizacjach:

 1. Rozwijaj kompetencje zarządzania zmianą – mniej niż 30% wdrażanych zmian osiągnęło w pełni zakładane cele.
 2. Uzupełnij arsenał narzędzi wywodzących się z zarządzania projektami o metody zakładające wybór opcji działań i eksperymenty – tylko połowa zmian posiadała cechy projektu.
 3. Pamiętaj o kluczowych czynnikach sukcesu wdrożenia zmian – respondenci najczęściej wskazywali na postawę menedżerów najwyższego szczebla i zaangażowanie pracowników w zmiany.
 4. Uwzględniaj ludzki aspekt zmian – co piąty respondent podkreślił znaczny negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.
 5. Przygotuj instrumenty pozwalające zmierzyć postęp i rezultat zmian – około 30% ankietowanych nie wie jaki jest lub nie dostrzega wpływu zmian na pozycję konkurencyjną organizacji.
 6. Wykorzystuj różnorodne narzędzia komunikacji, w tym wizualizujące postęp zmian – firmy, które osiągają sukces posługują się większą liczbą narzędzi komunikowania zmian niż te, które nie osiągnęły stawianych celów w wystarczającym stopniu.

Uzyskaliśmy też informacje o efektywności zarządzania zmianą w różnych branżach. Pełną realizacją celów zmiany mogło się pochwalić:

 • 30% firm branży IT,
 • 24% instytucji finansowych (bankowość i ubezpieczenia),
 • 40% firm produkcji przemysłowej.

Cały raport z Badania obejmował ponad 80 stron, a w oparciu o rezultaty OBZZ 2016 powstało szereg artykułów i wystąpień na konferencjach. Wyniki Badania posłużyły też do modyfikacji programów szkoleń oferowanych przez Szkołę Zarządzania Zmianą.

OBZZ 2017 – Jakie wnioski wyciągnęli menedżerowie?

Po roku od pierwszego Badania można zadać sobie następujące pytania:

 • W jaki sposób menedżerowie zarządzający firmami w Polsce skorzystali z rezultatów OBZZ 2016?
 • Jak zmieniła się efektywność wdrażania zmian – poziom realizacji celów zmian?
 • Jakie techniki komunikacji i angażowania pracowników są wykorzystywane przez liderów zarządzania zmianą w Polsce?
 • Jakie metody i praktyki są najczęściej stosowane przez osoby przewodzące zmianom?
 • Jak wygląda polska mapa zarządzania zmianą na tle światowych trendów?

Na te pytania pomoże odpowiedzieć II Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, które rozpoczyna się 7 listopada i potrwa do końca grudnia 2016 roku.

Jeśli chcesz podzielić się z nami spostrzeżeniami na temat zmiany, którą kierowałeś lub w której uczestniczyłeś, i otrzymać bezpłatny raport z badania OBZZ 2017 – wypełnij ankietę.

 

 

 

Udostępnij na: