sens zmiany

Ta zmiana jest bez sensu…

„Czy ta zmiana ma sens?”, „Ta zmiana jest bez sensu”! Kiedy po zakomunikowaniu zmiany pracownikom słyszysz takie wypowiedzi, to w Twojej głowie powinno zapalić się pomarańczowe światło. Jeśli pracownicy nie widzą sensu zmiany, to znacznie wzrasta prawdopodobieństwo porażki wdrożenia.

Sens zmiany to podstawa mobilizacji

Daniel Pink – w swojej książce Drive – pisze, że motywacja wewnętrzna wspiera się na trzech filarach. Te filary to:

  • Cel,
  • Autonomia,
  • Mistrzostwo.

Jeśli pracownicy – odbiorcy zmiany – nie dostrzegają jej celu, czyli sensu przedsięwzięcia, to nie zmobilizują się do działania. Poziom ich motywacji wewnętrznej będzie niski. W efekcie pomysłodawcy – liderzy zmiany – spotkają się z obojętnością wobec nowego pomysłu, a nawet z oporem. To spowoduje, że nawet najwspanialszy pomysł może zakończyć się spektakularną porażką na etapie wdrożenia.

Zaprojektuj sens zmiany!

Podczas jednego z naszych warsztatów „Zwinnologia – jak zaprojektować i wdrożyć każdą zmianę” usłyszeliśmy od uczestniczki takie zdanie: Gdybyśmy to wiedzieli dwa lata temu, to wdrożenie ABC przebiegałoby całkiem inaczej….

O jaką tajemnicę chodziło?

Otóż na warsztacie pokazujemy uczestnikom, w jaki sposób nadać sens zmianie. Mówimy o odpowiedziach na najważniejsze pytania dotyczące zmiany. Jeśli odbiorcy zmiany poznają odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zmiany, to dostrzegą w niej sens i będą mieli motywację, aby zaangażować się we wdrożenie.

No dobrze, ale o jakie pytania chodzi? Dwa kluczowe pytania to:

  • Dlaczego?
  • Co?

Jeśli zostaną właściwie zrozumiane przez inicjatorów zmiany i odpowiedzi zostaną przygotowane już na etapie projektowania wdrożenia, to szanse na sukces wdrożenia znacznie wzrosną!

Udostępnij na: