Categories: ZZZ
Zwinne Zarządzanie Zmianą

Gdy świat rzuca Twym planom wyzwanie stosuj Zwinne Zmianą Zarządzanie!

Prawdziwe przywództwo to kuszenie ludzi do ruszenia drogą zmian i towarzyszenie im w tej podróży.

Jak wiele zmian w Twojej organizacji w pełni osiągnęło zakładane cele?

Po czym oceniasz czy Twoja organizacja osiągnęła zakładany cel?

Jak zmieniła się rywalizacja na rynku, na którym działasz?

Ile zmian jednocześnie “dzieje się” w Twojej organizacji?

Jeżeli u Ciebie jest podobnie jak u respondentów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi 30%,
 • coraz częściej cel definiowany jest jakościowo,
 • jest prawie pewne, że uważasz, że konkurencja rośnie,
 • liczba jednoczesnych zmian rośnie z każdym miesiącem.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe modele i metody:
Zwinne Zarządzanie Zmianą.

Czas skończyć z marnotrawstwem czasu, pieniędzy i ludzkiego zaangażowania!

Dowiedz się jak zwinnie nawigować między rafami na oceanie zmian

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie – zakres stosowania i ograniczenia zarządzania zmianą

 • Wyzwania stojące przed osobami wdrażającymi zmiany,
 • Problemy tradycyjnego podejścia do ZZ na podstawie wniosków z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2016,
 • Ograniczenia w planowaniu działań w oparciu o posiadane doświadczenia uczestników.

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą w praktyce

 • Elementy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.

Wgląd: Wszystko zaczyna się od strategii

 • Prezentacja przypadków inicjatyw zmian zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
 • Wykorzystanie kanwy w procesie planowania i monitorowania zmian – kanwa jako jednostronicowy plan zmiany (One-Page Plan),
 • Wzór i zastosowanie Strategicznej Kanwy Zmian,
 • Opracowanie Strategicznej Kanwy Zmian dla wybranego wyzwania zgłoszonego przez uczestników,
  • Najważniejsze pytania,
  • Model 7S,
  • Kręgi na wodzie, czyli na kogo i na co zmiana ma wpływ,
 • Kanwa i co dalej? – opracowanie kanwy to dopiero pierwszy krok.

Uzyskiwanie Wglądu – diagnoza sytuacji

 • Źródła informacji,
 • Narzędzia Wglądu:
  • Wywiady, Gorące Krzesło (Hot Seat),
  • Retrospektywy,
  • Analizy Pola Sił Kurta Lewina,
  • Wykorzystanie znanych/posiadanych narzędzi/metodyk np.:
   • Model ADKAR,
   • Model 7S,
   • 8 kroków Kottera.
 • Generowanie i wybór Opcji

  • Jak tworzyć opcje?
  • „Nie ma darmowych lunchów” – czyli opcje mają nie tylko wartość, ale i koszt,
  • Zrozumienie Promienia Rażenia,
  • Wykorzystanie Sfery Wpływu,
  • Narzędzia szacowania kosztu i wartości opcji działań (Swimlane Sizing, Planning Poker),
  • Klasyfikowanie opcji oraz monitorowanie działań z wykorzystaniem tablicy Kanban.

  Eksperyment – narzędzia planowania i oceny eksperymentów

  • Jak eksperymentować z głową?
  • Planowanie eksperymentów z wykorzystanie szablonu hipotezy,
  • Tablica eksperymentów,
  • Ocena eksperymentów – miary jakościowe i ilościowe oceny działań w projekcie.

  Ludzie i ich współdziałanie w zmianie

  • „To wszystko przez nich czy może dzięki nim?” - Ludzie w zmianie,
  • Model reakcji na zmiany Virginii Satir i wnioski z poznanego modelu dla zmian
  • Postawy wobec zmian:
   • Rozkład normalny postaw i model 20-60-20,
  • Jak budować zaangażowanie?
  • Analiza 5 Barier,
  • Źródla oporu wobec zmian - model SPAZM/SCARF (neuronauka w służbie zmiany)
  • 6 taktyk razdzenia sobie z reakcjami na zmianę.

  Skuteczna komunikacja zmian

  • Elementy skutecznej komunikacji zmian - koncepcja "jeźdźca i słonia"
  • Przekazywanie wizji zmian w oparciu o model 5 elementów i model NOWINA
  • Storytelling w służbie komunikacji zmian
  • Budowa i wygłoszenie komunikatów przez uczestników

  Planowanie i monitorowanie postępów

  • „Śmierć przez Wykres Gant’a”- czym zastąpić szczegółowe plany?
   • Kanwy Zmian – jednostronicowe plany działań,
   • Kanwa taktyczna,
   • Kanwy ulepszeń,
  • Sukces to nie tylko zadania – Index Szczęścia (Happiness Index),
  • Monitorowanie działań
   • Tablice Kanban,

  Budowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania zmianą

  • Zasady doboru narzędzi zarządzania zmianą
  • Propagowanie zmiany we własnej organizacji:
   • Agenci/ambasadorowie zmian,
   • Karty Kudo,
   • Lean Coffee.

  Podsumowanie szkolenia

  • Retrospektywa szkolenia,
  • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu.

  Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

  Zapytaj o ofertę!


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe).

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!


SZKOLENIE OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-17.00

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowePytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz zmian w firmach. Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą. Doktor […]