Polskie firmy nie są gotowe na Przemysł 4.0

Polskie przedsiębiorstwa nie są gotowe na Przemysł 4.0?

Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach może być zagrożone, ponieważ firmy nie są przygotowane na zarządzanie tak wielką zmianą.

Na portalu Przemysł 4.0 ukazał się ostatnio materiał Cztery raporty o Przemyśle 4.0 w Polsce. Przeglądając wnioski omawianych raportów widać, że obawy dotyczące gotowości polskich firm na zmiany procesów przemysłowych, pod kątem Przemysłu 4.0, są uzasadnione. Przyjrzałem się sytuacji pod kątem zarządzania zmianą i to, co zobaczyłem, powinno stanowić co najmniej światło ostrzegawcze. Co mówi nam pierwszy z raportów?

Raport z badania „Gotowość firm produkcyjnych do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0” (PSI Polska)

Poniżej prezentuję wybrane wyniki badania:  

  1. Z terminem Przemysł 4.0 spotkała się nieco ponad połowa firm (52%).
  2. Przedsiębiorstwa produkcyjne zapytane o obszary wymagające największych usprawnień wskazywały na wydajność produkcji (67%), wykorzystanie zasobów (63%) oraz organizację pracy (63%), przy czym to duże firmy częściej deklarowały wyższą konieczność optymalizacji.
  3. Najczęściej wskazywaną barierą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań był opór użytkowników – ponad połowa (53%) ankietowanych wskazała ten czynnik.

Zwinnym okiem

  • Niepewność i wejście na nieznany teren może wywołać silne emocje. Jeśli połowa respondentów nie spotkała się z terminem Przemysł 4.0, to wyzwaniem dla zaspołu odpowiedzialnego za wdrożenie zmian procesów przemysłowych, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, jest przygotowanie jasnej i angażującej wizji zmiany.
  • Zaangażowanie odbiorców zmiany zaczyna się od DLACZEGO? Potrzeby w zakresie wydajności produkcji, wykorzystania zasobów czy organizacji pracy warto zamienić na powody wdrożenia rozwiązania, które użytkownicy odczytają jako ważne i pilne.
  • Wskazywanie oporu użytkowników, jako bariery we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wskazuje na potrzebę zrozumienia źródeł reakcji na zmiany (np. zgodnie z modelem SPAZM). Może użytkownicy odbierają „nowe” jako czynnik zagrażających ich Statusowi, Pewności, Autonomii, Zespołowi w jakim pracują albo Moralności (sprawiedliwości)?
  • Potrzebne są również działania wyprzedazające, ze strony zespołu agentów zmiany, które spowodują, że niepożądane reakcje nie wystąpią albo wystąpią z mniejszym nasileniem.
  • Warto traktować reakcje ze strony użytkowników jako cenne informacje zwrotne (a nie opór) i wykorzystać je do ulepszenia prowadzonego wdrożenia.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem lepszego obrazu zarządzania zmianą w polskich organizacjach, podziel się swoimi doświadczeniami lub obserwacjami w ramach V Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą – wypełnij ankietę.

W tekście wykorzystano wyniki prezentowane przez: Z. Piątek, Cztery raporty o Przemyśle 4.0 w Polsce, Przemysł 4.0, 4 listopada 2019. (odczyt: 11.11.2019)

Udostępnij na: