Nowy rok bieży …

A co nam przyniesie w obszarze Zarządzania Zmianą? Któż to wie.

Czego się nauczyliśmy?

Poprzednie lata pokazały, że ilość zmian, w przypadku których osoby w niej uczestniczące w dowolnej formie uznały, że odniosły one sukces pozostawała na poziomie ok 25-30%. Ostatnie trzy lata mogą sugerować pewien trend wzrostowy, aż do poziomu 36% w 2020. 

Drugi trend, który jest widoczny w danych z wszystkich naszych badań to zmniejszanie się udziału podejść klasycznych, kaskadowych, czy też liniowych maleje, a w ich miejsce wchodzą coraz mocniej metodyki zwinne. Co ciekawe to w ostatnim badanym roku  tj. 2021 postrzegana przez osoby, które jej używały lub doświadczały,  skuteczność korzystania w metodyk klasycznych była trochę wyższa od podobnej wartości dla metodyk zwinnych.

Wnioski na przyszłość?

Hurra!!! – Zakrzykną zwolennicy klasyki – czyli stare sprawdzone metody są lepsze.

Moim zdaniem ten wynik jest złożeniem następujących kwestii:
1. Bardzo dużo zmian realizowanych w 2020 roku to przejścia na pracę zdalną, w którym to przypadku, nie było odwrotu, nie można się było wycofać i wszyscy o tym wiedzieli. Mogło to mieć wpływ na wszystkie zmiany, w tym i realizowane w sposób klasyczny. 

2.  W przypadku zmian, których stan docelowy jest znany i , w których przypadku podobne zmiany były już realizowane w przeszłości, podejście klasyczne się sprawdza i jest efektywne

A jak sądzicie , które metodyki są skuteczniejsze, gdy określa się termin zakończenia?

I znów pojawia się ciekawostka, bo w takim przypadku metodyki zwinne są bardziej skuteczne.

Dowiedzmy się więcej!

Ciekawe co pokaże się w danych o zmianach z  2021 roku.  Do końca stycznia trwa zbieranie danych.

Dołóż swoją cegiełkę wiedzy i wypełnij ankietę badania na stronie https://obzz2022.webankieta.pl/  

PS. Szczegółowe dane odnoszące się do informacji w artykule można znaleźć w raporcie, który można pobrać ze strony Baza wiedzy (zmiana.edu.pl)

Udostępnij na: