Einstien i zarządzanie projektem zmiany. zarządzanie projektami

Gdyby Einstein zarządzał projektami…

Czy zdarza ci się, że jako kierownik projektu (PM) albo członek zespołu projektowego dokonujesz przeglądu rezultatów prowadzonych projektów? Z pewnością tak!

Czy zdarza się, że niektóre wdrażane projekty nie kończą się pełnym sukcesem? Pewnie tak!

Co zatem warto zrobić, kiedy przed tobą stoi wyzwanie związane z zaplanowaniem i wdrożeniem nowego przedsięwzięcia w firmie, a chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu? Zadaj pytanie: Co na moim miejscu zrobiłby Einstein?!

A co do tego ma Einstein?

Jeśli Einstein miałby poprawić skuteczność zarządzania projektami, w tym planowania i wdrażania nowych pomysłów, przedsięwzięć i innowacji w firmach (czyli zmian), to sięgnąłby po cytat z samego siebie:

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Za: J. Rubin, W. Grabowski, M. Naumiuk, Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą, MT Biznes, Warszawa 2019.

Według prowadzonych przez nas badań nad wdrażaniem zmian w przedsiębiorstwach działających w Polsce, tylko 36% zmian zakończonych w 2020 roku osiągnęło w pełni zakładane cele. Oznacza to, że jeśli dotychczasowe metody zarządzania zmianą (zarządzania projektami) przynosiły nienadzwyczajne rezultaty, to słuchając Einsteina nie należy powtarzać nisko skutecznych działań, Trzeba poszukać nowego podejścia do zarządzania zmianą. Takim podejściem, które może dać lepsze rezultaty, jest – moim zdaniem – Zwinne Zarządzanie Zmianą.

Wnioski dla PM-ów, PMO i menedżerów

Rok 2022 przyniesie z pewnością całą gamę nowych projektów. Niektóre będą mniejsze i będą dotyczyły usprawnień, które można przeprowadzić w miesiąc lub dwa. Inne mogą być planowane na rok (np. program talentowy, wdrożenie nowego systemu ERP czy zbudowanie nowej kultury organizacyjnej).

Jeśli będziesz członkiem zespołu projektowego projektującego i wdrażającego zmianę, bo każdy z podejmowanych projektów jest zmianą, to posłuchaj Einsteina:

  • Zrób retrospektywę dotychczasowych projektów lub przeczytaj wnioski z przeprowadzonych retrospektyw.
  • Zastanów się co działało dobrze, a co nie przynosiło efektów.
  • Podejmij decyzje, co będziesz robić inaczej.
  • Zamień decyzję w działanie z hipotezą, czyli zrób eksperyment, aby sprawdzić czy „nowe” działa i przynosi oczekiwane rezultaty.

Jeśli masz wątpliwości, to sięgnij po „Zwinnologię” albo skontaktuj się z nami – z chęcią porozmawiamy o twoim wyzwaniu i przekonamy się, jak możemy cię wesprzeć.

Jeśli możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z wdrażania zmian, to zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Badaniu Zarządzania Zmianą – wypełnij (anonimowo) kwestionariusz – otrzymasz unikatowy raport z Badania!

Udostępnij na: