Jak wyjść z zaklętego kręgu porażek zmian

Menedżerowie w zaklętym kręgu

Obserwując działania polskich menedżerów można sugerować, że ciąży nad tymi działaniami jakieś fatum. Menedżerów podejmujących się wdrożenia zmian i usprawnień w polskich firmach otacza zaklęty krąg porażek – tylko co czwarta zmiana kończy się sukcesem. W dodatku, jak pokazuje opublikowano właśnie raport z II Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą sytuacja pogarsza się w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zaklęty krąg porażek

Czy można wyobrazić sobie bardziej frustrującą sytuację dla menedżera, niż podejmowanie inicjatyw z myślą o rozwoju firmy i kończenie ich na poziomie dalekim od założeń? Jak pokazują wyniki II Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą tylko niecałe 25% zmian wdrażanych w firmach kończy się pełną realizacją celów. Oznacza to, że wdrożenia i usprawnienia nie przynoszą spodziewanych efektów, a w dodatku menedżerowie stoją w obliczu zmarnowanego czasu, środków i zaangażowania pracowników. Dodatkowo w porównaniu z sytuacją sprzed roku liczba zmian zakończonych sukcesem spadła o 3 punkty procentowe. Jak naprawdę wygląda sytuacja?

Poziom realizacji celów zmian OBZZ 2017

Wnikliwa obserwacja praktyki gospodarczej połączona z porównaniem wyników ankiety z 2017 r. z wynikami z 2016 r. rodzi pierwsze wątpliwości. Wynikają one z faktu, że w 2017 r. liczba firm deklarujących całkowity sukces wprowadzanych zmian zmalała o 3,3 p.p. (24,77% względem 28,04% w 2016 r.). Wyraźny sukces w 2017 roku odnotowało o ok. 4,5 p.p. mniej firm, a jeśli weźmiemy pod uwagę względny sukces to spadek ten wynosi już ok. 8,6 p.p.. Oznacza to, że nawet te optymistyczne dane potwierdzają, że wzrasta ryzyko porażki. W 2017 roku wyraźnym niepowodzeniem (oceny 0-4) zakończyło się bowiem już prawie 14% zmian, a wzrost [liczby porażek] względem 2016 roku wyniósł 4,24 p.p.. Tendencja zmian jest zatem niepokojąca – mówi dr Jarosław Ignacy, adiunkt Katedry Zarządzania Strategicznego UE we Wrocławiu, przedsiębiorca, doradca i konsultant, od wielu lat łączący działalność naukową ze współpracą z praktyką gospodarczą.

Jak wyjść poza zaklęty krąg porażek i niepełnych sukcesów?

Zaklęty krąg porażek można rozerwać wykorzystując podejście zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu działań podejmowanych przez menedżerów. Podejście takie obejmuje między innymi:

  • Opanowanie i koncentrację na jednej metodyce zarządzania zmianą i konsekwentne jej stosowanie,
  • Wykorzystywanie licznych i zróżnicowanych narzędzi i kanałów komunikacji,
  • Odpowiednie wykorzystanie pracy zespołowej – sukces nie jest związany z pracą każdego zespołu, ale z pracą właściwie dobranego zespołu. Zespoły złożone z menedżerów i pracowników są ponad dwukrotnie skuteczniejsze od zespołów złożonych z samych menedżerów.

Więcej wskazówek zawiera Raport z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2017.

 

Foto w nagłówku: flickr.com, Stonehenge, Qualinx, (CC BY 2.0)

 

 

 

Udostępnij na: