Ludzie czy procesy

Ludzie czy procesy – dylemat stary… i rozwiązany

Powraca stare pytanie – czy w trakcie zmian koncentrować się na procesach czy ludziach? Ludzie czy procesy – brzmi znajomo?

Podobno miliarderzy czytają jedną książkę tygodniowo. Czy menedżerowie Gospodarki 4.0 mają jeszcze czas na czytanie? Jeśli go nie znajdą, to wiele rzeczy znanych od lat będą odkrywać na nowo, a stare błędy zaczną pojawiać się w nowych czasach. Odbije się to na efektywności…

Ślepy zaułek przeciwstawieństw

Kilka dni temu przeczytałem na LinkedIn krótką charakterystykę różnic między współczesnymi metodykami pracy – Lean i Scrum. Autor, chcąc w skrócie przedstawić kwestie różniące te metodyki, napisał, że Lean koncentruje się na procesach, a Scrum na ludziach. Odniosłem wrażenie, że gdzieś już czytałem o tak postawione tezy i rezultaty takiego myślenia. To brzmi jak pytanie – ludzie czy procesy?!

Tak…! – przypomniałem sobie! 20 lat temu na łamach „Harvard Business Review” Michael Beer i Nitin Nohria opublikowali przełomowy wtedy tekst Cracking the Code of Change. Opisali oni dwie teorie zarządzania firmą, z których teoria E kładła nacisk na wskaźniki ekonomiczne, downsizing, restrukturyzację procesów, a teoria O koncentrowała się na kulturze organizacji, ludzkich zachowaniach i możliwościach. Brzmi znajomo?

Strzeż się starych błędów i wybieraj nowe metodyki

Beer i Nohria wskazali, że niezwykle trudne jest przeprowadzenie zmian w firmie, kiedy przywódca dokonuje wyboru między efektywnością a ludźmi. Ich zdaniem złamanie kodu zmiany, czyli rozszyfrowanie przepisu na sukces, to traktowanie nastawienia na ludzi i na procesy, jako dwóch punków krańcowych na linii stanowiącej kontinuum zarządzania zmianą, i wybór rozwiązania pośredniego. W którym miejscu pomiędzy punktami skrajnymi się znajdziemy zależy od rodzaju zmiany, sytuacji w firmie i w otoczeniu.

Podobnie dzisiaj Przywódcy 4.0, prowadzący swoje firmy w kierunku przemysłu przyszłości, dokonujący transformacji cyfrowej, powinni strzec się fałszywego wyboru: ludzie czy procesy. Łacząc doskonalenie procesów z rozwojem ludzkich kompetencji i modyfikowaniem zachowań można zwiększyć szansę na powodzenie podejmowanych zmian. Warto więc sięgać po metodyki, które od razu zakładają ludzki i organizacyjny wymiar zarządzania, np. po Zwinne Zarządzanie Zmianą.

Chcesz unikać błędów w zarządzaniu zmianą – tego uczymy na naszych warsztatach!

Udostępnij na: