Ile kosztuje twoją firmę nieefektywne zarządzanie zmianą?

Często menedżerowie zadają mi pytanie: Jakie są koszty nieefektywnego zarządzania zmianą w Polsce? Czy można taki koszt wyliczyć w skali jednej firmy? Dzisiaj podjąłem się oszacowania tych kosztów. Wynik jest porażający. Polskie firmy tracą co najmniej 1,75 mld złotych na skutek nieskutecznego zarządzania zmianą.

Jakie dane posłużyły do wyliczeń?

Do wyliczenia, ile kosztuje nieefektywne zarządzanie zmianą w Polsce, potrzebne mi były następujące dane:

  1. Liczba aktywnie działających przedsiębiorstw,
  2. Liczba członków zespołu kierujących wdrożeniem zmiany,
  3. Liczba godzin poświęcanych przez członka zespołu na zarządzanie zmianą,
  4. Stawka godzinowa wynagrodzenia członka zespołu kierującego wdrożeniem zmiany,
  5. Czas trwania zmiany,
  6. Efektywność zarządzania zmianą w polskich przedsiębiorstwach.

1. Stosunkowo najłatwiej jest dotrzeć do danych o liczbie przedsiębiorstw działających w Polsce. Według GUS (Raport „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.”), w Polsce jest ogółem 1.914.141 przedsiębiorstw, z tego:

  • 1.838.365 to mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących),
  • 56.713 to małe firmy (10-49 pracujących),
  • 15631 to średnie firmy (50-249 pracujących),
  • a 3432 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 pracowników.

W dalszych rozważaniach pominąłem mikroprzedsiębiorstwa.

2. Zgodnie z rezultatami Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2017 (OBZZ-2017) 75% zmian była kierowana zespołowo. Na podstawie obserwacji prowadzonych w firmach, do obliczeń przyjąłem, że w małych przedsiębiorstwach zespół kierujący wdrożeniem liczył 3 osoby, a w średnich i dużych firmach – 5 osób.

3. Na podstawie doświadczeń płynących ze współpracy z firmami wdrażającymi zmiany, przyjąłem, że jedna osoba kierująca zmianami poświęca na zarządzanie zmianą 20 godzin w ciągu miesiąca.

4. Z danych zawartych w Raporcie Płacowym Antal wynika, średnia miesięczna pensja oferowana w naszym kraju specjalistom i menedżerom sięga 10 223 PLN brutto, co daje 60,85 zł za godzinę pracy. Do dalszych wyliczeń przyjąłem 60 zł/h.

5. Zgodnie z rezultatami OBZZ-2017, średnia długość zmiany w Polsce to 9 miesięcy.

6. Zgodnie z rezultatami OBZZ-2017, tylko co czwarta wdrażana zmiana w pełni osiągnęła zakładane cele, czyli 75% zmian zakończyło się niepowodzeniem.

Straty wynikające z nieskutecznego zarządzania zmianą

Dysponując odpowiednimi danymi przeprowadziłem wyliczenia.

Jeśli 25% zmian w przedsiębiorstwach było kierowanych jednoosobowo, ze skutecznością 25%, to straty wynoszą:

75%*20*9*60*25%*1*(56.713 + 15631 + 3432) = 153.446.400 zł, czyli ponad 150 mln zł.

Jeśli 75% zmian w przedsiębiorstwach było kierowanych zespołowo, ze skutecznością 25%, to straty wynoszą:

75%*20*9*60*(75%*(56.713*3 + (15631 + 3432)*5)) = 1.612.633.050 zł, czyli ponad 1 mld 600 mln zł.

Oznacza to, że nieefektywne zarządzanie zmianą w polskich przedsiębiorstwach kosztuje co najmniej

1 mld 750 mln zł

i to nie licząc mikroprzedsiębiorstw!

Czy polską gospodarkę, polskie firmy i polskich menedżerów stać na takie marnotrawstwo?

 

 

 

Udostępnij na: