zmiana jest informacją zwrotną

Czym jest zmiana?

Ostatnio prowadziłem szkolenie, w którym jednym z zagadnień była informacja zwrotna, jej udzielanie i przyjmowanie w kontekście reagowania na zmiany. Skłoniło mnie to do refleksji, w wyniku której doszedłem do wniosku, że:

Zmiana jest informacją zwrotną.

Wniosek ten został różnie przyjęty przez różne grupy uczestników. Część osób go zaakceptowała, a w niektórych wywołał on dyskusję.
Moja teza opiera się na następującym wnioskowaniu.

  1. Zmiana to obserwowane przez podmiot (np. przeze mnie) przejście jakiegoś systemu lub jego części (poprawa lub pogorszenie wyników działu lub pracownika) pomiędzy dwoma różnymi stanami.
  2. Zmiana może być wynikiem naszego działania lub naszego zaniechania działania.
  3. Zmiana może też być wynikiem naszych działań w reakcji na jakieś bodźce.
  4. Informacja zwrotna to sygnał wysyłany w celu korekty lub podtrzymania efektów jakiegoś działania lub jego braku.

Z punktu pierwszego wynika, że zmiana jest sygnałem, czyli informacją. Łącząc to z punktem drugim widzimy, że to jest odpowiedź na nasze działania lub ich brak. W pierwszym przypadku jest to sytuacja gdy dążymy do jakiś wyników, a rezultat może być lepszy lub gorszy. W tym drugim przypadku przykładem może być sytuacja gdy nowy pracownik, który zapowiadał się jak gwiazda, stopniowo zaczyna obniżać loty.

W rozmowie z przełożonym wyjaśnia, że to skutek tego, że nie otrzymywał informacji, jak jest oceniany i dlatego uznał, że może wychodzi przed szereg i się dostosował do reszty. W wyniku zaniechania otrzymaliśmy od niego informację zwrotną wyrażoną obniżeniem lotów.

Punkt 3 pokazuje wysoką zgodność z pkt 4. czyli wypracowana przez nas zmiana jest informacją zwrotną jakiej udzielamy otoczeniu w odpowiedzi ma informacje zwrotne, jakie otrzymaliśmy coś robiąc lub powstrzymując się od działania.

Ergo zmiana jest informacją zwrotną

Udostępnij na: