kanwa zmiany

Czy kanwa zmiany jest wciąż przydatna?

Bardzo lubię pracować z kanwą zmiany, ponieważ uważam ją za niezwykle użyteczne narzędzie do planowania nowych przedsięwzięć, rozwiązań i innowacji.

Zdarzyło mi się, że uczestnik warsztatu zapytał, czy kanwa zmiany, która ma już kilka lat, jest wciąż przydatna. Odpowiedziałem na to pytanie twierdząco, przywołując opisywany przez Nicholasa Taleba efekt Lindy’ego.

Antykruchość i efekt Lindy’ego

Nassim Nicholas Taleb w swojej klasycznej książce „Antykruchość” podpowiada, jak wybierać wartościowe książki albo skuteczne metody zarządzania uwzględniając tzw. efekt Lindy’ego.

Czym jest efekt Lindy’ego? Oto wyjaśnienie autora „Antykruchości”:

Kiedy widzicie młodego i starego człowieka, możecie mieć pewność, że młodszy będzie żył dłużej niż starszy. Tymczasem w przypadku obiektów trwałych, na przykład technologii [literatury i metod oraz narzędzi zarządzania], jest inaczej. (…)

Efekt Lindy’ego: Starzy mają żyć dłużej niż młodzi, proporcjonalnie do stosunku ich wieku (dziedzina: życie produktów intelektualnych, życie rodzaju). (…)

Dla obiektów zniszczalnych każdy dodatkowy dzień życia przekłada się na krótszą oczekiwaną dalszą długość życia. Dla obiektów niezniszczalnych każdy dodatkowy dzień życia może wskazywać na dłuższą oczekiwaną dalszą długość życia.

Biorąc pod uwagę efekt Lindy’ego można wnioskować, że im dłużej istnieje dana metoda zarządzania lub im dłużej na rynku pozostaje książka biznesowa, tym dłużej może przetrwać w przyszłości.

Kanwa zmiany jest coraz bardziej antykrucha

Kanwa zmiany nie jest już nowinką sprzed miesiąca, która mogła wydawać się atrakcyjna i chwytliwa. Lata zastosowań pokazały, że to narzędzie nie jest tylko modą w zarządzaniu!

Lata te udowodniły przydatność kanwy zmiany, a efekt Lindy’ego podpowiada nam, że kanwę zmiany czeka długi żywot.

Sięgaj po nią śmiało – szczegółowy opis i sposób wykorzystywania tego narzędzia znajdziesz w „Zwinnologii”.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem kompetencji posługiwania się w praktyce kanwą zmiany i innymi zwinnymi narzędziami, to zapraszam na szkolenie Konsultant Zarządzania Zmianą

Udostępnij na: