Gołąb prawdę Ci powie, czyli: To ja zrobiłem!

Wpływ postawy na sukces zmiany

Zmiany dotyczące większej grupy ludzi mogą przebiegać na wiele różnych sposobów. To jak się zakończą zależy od postaw ludzi, którzy są w nie zaangażowani i tych, których zmiany dotyczą.

Jak sprawić, by zmiana nie tylko się „zakończyła” sukcesem, ale rzeczywiście zakorzeniła się w kulturze organizacji i była trwała?

Historia z gołębiem

Może jedną z podpowiedzi da nam gołąb, który w pewnym badaniu został umieszczony raz w klatce z jednym przyciskiem, po naciśnięciu którego otrzymywał pokarm. Potem tego samego gołębia przeniesiono do klatki, w której były dwa przyciski, jeden nie robił nic, a drugi uruchamiał dozownik karmy. W trzecim kroku umieszczono gołębia w klatce z dwoma karmnikami, z jednym przyciskiem (tak jak w korku pierwszym) oraz z dwoma przyciskami (jak w kroku drugim).

Jak sądzicie, z którego karmnika gołąb wolał korzystać?

Jeżeli odpowiedzieliście, że z tego z dwoma przyciskami to macie rację? Z czego to wynika? Otóż ten efekt jest do zaobserwowania również dla innych zwierząt jak i dla ludzi. Oczywiście nieco inna jest aranżacja i scenariusz badania w tym ostatnim przypadku.

Słowo klucz: SPRAWCZOŚĆ

Badania te potwierdzają, że nie tylko ludzie potrzebują mieć poczucie sprawczości, poczucie, że ich życie zależy od nich i od ich działań. Jeżeli chcemy uniknąć problemów z zaangażowaniem ludzi w zmianę, z utrwalaniem zmiany, to dajmy im szansę na bycie współautorami transformacji. Dajmy im wybór tego, jak tę zmianę będziemy wdrażać.

O tym jak praktycznie angażować ludzi dowiesz się więcej na warsztacie: ZWINNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW
Udostępnij na: