fbpx
Categories: KPP
Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

Ludzie różnie reagują na zmiany, zwłaszcza gdy żyjemy w burzliwych czasach. Chcesz kształtować pozytywne nastawienie pracowników do zmiany?

Zwinne podejście jest skuteczną i bardziej efektywną alternatywą do klasycznych metod zarządzania w ludzkim wymiarze zmiany, bo jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • Niemal 80% respondentów zwróciło uwagę na trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian
 • 45% respondentów podkreśliło negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

 

Dzięki udziałowi w naszym warsztacie:

 • Dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany i nauczysz się wpływać na te reakcje,
 • Przekonasz się, jak można budować poparcie dla zmiany, poszukując dla niej zwolenników,
 • Będziesz potrafił zidentyfikować różne typy postaw wobec zmiany oraz dobierać argumenty i działania dostosowane do różnych postaw prezentowanych przez pracowników,
 • Otrzymasz narzędzie pozwalające na określenie poziomu partycypacji pracowników w podejmowanie decyzji przez zespół kierujący zmianą,
 • Nauczysz się prowadzić trudne rozmowy w trakcie zmian oraz budować komunikaty o zmianach,
 • Poznasz metodę budowy zaangażowania i pozytywnej postawy od samego startu zmiany.

 

Dowiedz się, w jaki sposób wzmacniać pozytywne zachowania oraz wygaszać negatywne postawy wobec zmian.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):2150PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM WARSZTATÓW
Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w czasie wdrażania zmian to umiejętność, jaką powinien posiadać każdy skuteczny menedżer, który planuje efektywnie przeprowadzić swoją firmę przez proces zmian.
Dlatego tak istotne jest poznanie psychologicznych podstaw reakcji pracowników na zmiany oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi wpływu na postawy ludzi objętych procesem zmian oraz wzmacniania i modyfikowania zachowań pracowników w trakcie wdrożenia.
Radzenie sobie z reakcjami pracowników na zmiany
 • Psychologiczne podstawy reakcji pracowników na zmiany – ćwiczenie „Solidny most”,
 • Organizacja i pracownik w procesie zmian – model Virginii Satir,
 • Wykorzystanie techniki mapowania interesów,
 • Praktyczne wnioski dla liderów zmian płynące z analizy poznanego modelu zmiany.
Typologia postaw wobec zmian i jej wpływ na działania przywódców/agentów zmian
 • Rodzaje postaw pracowników wobec zmian - od entuzjastów do negatorów,
 • Techniki komunikacji i wywierania wpływu przydatne w trakcie rozmów i spotkań z pracownikami,
 • Trening rozmowy z pracownikiem reagującym negatywnie na zmianę oraz rozmowy motywującej i zmieniającej nastawienie do zmian.
Współdziałanie warunkiem powodzenia zmian
 • Rola partycypacji w świetle rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą,
 • Określanie pożądanego stopnia partycypacji pracowników w zmiany za pomocą listy kontrolnej Vrooma,
 • Budowa współdziałania pracowników od pierwszego etapu zmiany z wykorzystaniem kanwy zmian.
Sukces zarządzania zmianą zorientowanego na informację zwrotną
 • Rola informacji zwrotnej we współczesnym zarządzania zmianą,
 • Skłonność menedżerów do komunikowania swoich oczekiwań i poszukiwania informacji zwrotnej – autodiagnoza preferowanego stylu komunikacji,
 • Wybrane narzędzia zwinne wspierające komunikację zmian i ich możliwości ich wykorzystywania przez uczestników szkolenia,
 • Trening poszukiwania informacji zwrotnej o zmianie i reakcjach pracowników.
Sukces zarządzania zmianą zorientowanego na informację zwrotną
 • Przywódca jako projektant i nadawca komunikatu o zmianach,
 • Podstawowe błędy w przekazywaniu wizji zmian,
 • Cechy dobrej wizji zmian,
 • 5 niezbędnych elementów komunikatu o czekających firmę zmianach,
 • Przygotowanie i wygłoszenie przykładowego komunikatu o zmianach.
Podsumowanie warsztatów
 • Retrospektywa warsztatu
 • Plan wdrażania poznanych metod i narzędzi przez uczestników

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe).

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!


SZKOLENIA OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-16.30

Cena warsztatu (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1080 zł 248,40 zł
FIRST MINUTE
1147,50 zł 263,93 zł
ZWYKŁY
1350 zł 310,50 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]