Categories: KPP

Ludzie różnie reagują na zmiany, zwłaszcza gdy żyjemy w burzliwych czasach. Chcesz kształtować pozytywne nastawienie pracowników do zmiany?  Może doświadczyłeś, jak trudno jest sprawić by wdrażana zmiana utrwaliła się w kulturze firmy. Mogłeś też  nieświadomie utrudnić sobie zmianę, bo pominąłeś ważnych interesariuszy.

Zwinne podejście jest skuteczną i bardziej efektywną alternatywą do klasycznych metod zarządzania w ludzkim wymiarze zmiany, bo jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • Niemal 80% respondentów zwróciło uwagę na trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian
 • 45% respondentów podkreśliło negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

 

Dzięki udziałowi w naszym warsztacie:

 • Dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany i nauczysz się wpływać na te reakcje,
 • Przekonasz się, jak można budować poparcie dla zmiany, poszukując dla niej zwolenników,
 • Będziesz potrafił zidentyfikować różne typy postaw wobec zmiany oraz dobierać argumenty i działania dostosowane do różnych postaw prezentowanych przez pracowników,
 • Otrzymasz narzędzie pozwalające na określenie poziomu partycypacji pracowników w podejmowanie decyzji przez zespół kierujący zmianą,
 • Nauczysz się prowadzić trudne rozmowy w trakcie zmian oraz budować komunikaty o zmianach,
 • Poznasz metodę budowy zaangażowania i pozytywnej postawy od samego startu zmiany.

 

Dowiedz się, w jaki sposób wzmacniać pozytywne zachowania oraz wygaszać negatywne postawy wobec zmian.

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

 

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
   • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
   • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
   • Podstawy Zarządzania Projektami
   • Lean Change Agent
   • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
   • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
   • MANAGEMENT 3.0
   • Zwinnologia komunikowania zmian
   Udostępnij na:

 

Udostępnij na:
Program

  PROGRAM:

  1. Radzenie sobie z reakcjami pracowników na zmiany
  • Psychologiczne podstawy reakcji pracowników na zmiany – gra „Solidny most”,
  • Organizacja i pracownik w procesie zmian – model Virginii Satir,
  • Siedem najważniejszych taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
  • Praktyczne zasady doboru strategii i taktyk radzenia sobie z oporem wobec zmian w zależności od rodzaju zmiany, specyfiki firmy i pozycji lidera zmian w firmie.
  1. Typologia postaw wobec zmian i jej wpływ na działania przywódców/agentów zmian
  • Postawy pracowników wobec zmian:
   • Innowator,
   • Naśladowca,
   • Wyczekujący,
   • Sceptyk,
  • Postępowanie ze Sceptykami i Negatorami – trening rozmowy z pracownikiem reagującym negatywnie na zmianę,
  • Angażowanie pracowników w zmiany – trening rozmowy motywującej i zmieniającej nastawienie do zmian.
  1. Zarządzanie zmianą nastawione na odbiór
  • Rola informacji zwrotnej w komunikacji zmian,
  • Skłonność menedżerów do komunikowania swoich oczekiwań i poszukiwania informacji zwrotnej – autodiagnoza stylu komunikacji,
  • Trening poszukiwania informacji zwrotnej o zmianie i odczuciach pracowników uwzględniający różnice w stylach komunikacji.
  1. Komunikowanie zmian – wytyczne dla menedżera
  • Przywódca jako projektant i nadawca komunikatu o zmianach,
  • Podstawowe błędy w przekazywaniu wizji zmian,
  • 5 niezbędnych elementów komunikatu o czekających firmę zmianach,
  • Przygotowanie i wygłoszenie przykładowego komunikatu,
  • Wybrane narzędzia wspierające komunikację zmian i ich możliwości ich wykorzystywania przez uczestników szkolenia:
   • Lean Coffee,
   • Radiator informacji,
   • Tablica Kanban.
  1. Podsumowanie warsztatów.
  Udostępnij na:
Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]