Fachowość w cenie

Nieustające pytanie

Prowadząc Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą*, już od sześciu lat szukamy odpowiedzi na pytanie: co zrobić by wdrażane zmiany odnosiły sukces?

Co wiemy?

Do tej pory, czyli do V Badania, analizowaliśmy różne aspekty związane z wdrożeniem zmian. Wiemy, że metoda Waterfall jest z roku na rok coraz rzadziej stosowana; wiemy, że metody zwinne są coraz bardziej popularne; że najbardziej efektywne są zespoły złożone z menadżerów i pracowników..

Nowe odkrycie

W ostatnim badaniu zapytaliśmy dodatkowo o zewnętrzne wsparcie, z jakiego korzystano podczas wdrażania zmian. Okazuje się, że najczęściej korzystano z Kierowników projektów lub Konsultantów, w jakiej dziedzinie dotyczyła zmian.

Co to może oznaczać?

  • Eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi i metodyk,
  • Konsultanci potrafią szybko przekazać wiedzę.

Wnioski na przyszłość

  • Dbaj o wiedzę i umiejętności związane z wdrażaniem zmian swoich pracowników,
  • Korzystaj z zewnętrznego wsparcia,
  • Szukaj najlepszych praktyk i rozpowszechniaj wiedzę o nich,
  • Spojrzenie z zewnątrz jest cenne,
  • Gotowe rozwiązania nie działają.

Raport możesz bezpłatnie pobrać klikając w link.

* Raport powstał na bazie VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2020 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 251 respondentów. Ponad 60% respondentów miało istotny wpływ na zmianę, kierując wdrożeniem opisywanej zmiany (samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego), a niemal 15% respondentów stanowili pracownicy – odbiorcy zmiany. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Udostępnij na: