agile, galicyjski chłop - Szli na Zachód osadnicy...

Co ma wspólnego galicyjski chłop i agile?

Jak zacząć wdrażanie zwinnego podejścia do zmian (agile) w firmie? Jak pokazać najważniejsze elementy Zwinnego Zarządzania Zmianą?

Kiedy w Szkole Zarządzania Zmianą prowadzimy warsztat wprowadzający do Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ), często sięgamy po ćwiczenie „Szli na Zachód osadnicy…”. Wnioski z tego ćwiczenia podnoszą świadomość czym jest agile w zarządzaniu zmianą. Uczą też menedżerów XXI wieku pokory…

Szli na Zachód osadnicy…

Podczas ćwiczenia „Szli na Zachód osadnicy…” zapraszamy uczestników do przeniesienia się – w czasie i przestrzeni – do Ameryki w początkach XIX wieku. Zespoły utworzone przez uczestników mają działać jako grupa osadników z Galicji, która przybyła do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia.

Ich zadaniem jest znalezienie miejsca i sposobu na życie.

Agile - szli na Zachód osadnicy

W ramach ćwiczenia, członkowie zespołów mają odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące tego, co i w jaki sposób mają robić. Szczegółowy opis i scenariusz ćwiczenia „Osadnicy” znajdziesz w naszej książce Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą.

Agile w XIX wieku

Kiedy, jako trenerzy prowadzący warsztat, słuchamy wypowiedzi uczestników, to niezależnie od pomysłu osadników na życie (np. rolnictwo, sekta religijna, galicyjska karczma czy napady na banki), można wyróżnić kilka powtarzających się elementów:

  • ogólny pomysł na życie w Ameryce (np. uprawa roli),
  • kryteria sukcesu (np. żyzna ziemia, dostęp do wody),
  • brak możliwości zaplanowania całej podróży „dzień po dniu”,
  • konieczność zebrania informacji,
  • podróżowanie / działanie etapami,
  • dostosowanie kolejnych działań do informacji zdobywanych w trakcie podróży.

Jeśli przyjrzymy się powyższym punktom, to okaże się, że już w XIX wieku ludzie potrafili działać zwinnie (pisałem o pokorze – naprawdę nie wszystko wymyślono w XXI wieku).

Co wiedzieli już chłop i baba z Galicji?

Osadnicy z Galicji ułożyli swoje działania w pewien powtarzający cykl, który dzisiaj nazywamy cyklem Zwinnego Zarządzania Zmianą:

  • Wgląd (zebranie informacji – dogłębna diagnoza sytuacji),
  • Opcje działań (generowanie i wybór najkorzystniejszych działań),
  • Eksperymenty (przetestowanie działań w praktyce).

Ten cykl jest dzisiaj stosowany z powodzeniem przez wiele firm, które chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki projektując i wdrażając zmiany.

A ty chciałbyś podnieś skuteczność planowanych zmian?

Udostępnij na: