Gdy burza huczy wokół nas…

Współczesny świat charakteryzuje się wielością, złożonością i niemożliwością zrozumienia. Ilość mian i ich moc jest tak wielka, że czujemy się jak w czasie burzy.

Jak możemy pomóc sobie i innym w takiej sytuacji?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na żaglowcu w czasie sztormu. Tym co może podnosić poczucie bezpieczeństwa jest blask latarni. Nasz plan działania polega głownie na obserwowaniu otoczenia, celu do którego zmierzamy oraz reagowaniu na zmiany kierunku wiatru, pływów, itp.

Przekładając to na sytuacje biznesowe potrzebujemy Wizji, która spełni rolę latarni, Objaśnianie tego co się dzieje , Lekkości w komuikacji dającej klarowność oraz  Adaptacji , która zastąpi szczegółowe plany. Dlatego mówimy, że odpowiedzią na SPAM jest WOLA

Udostępnij na: