Zmiana to budowanie nowego nawyku.

Zmiany się nie zakotwiczają!

Jednym z podstawowych wyzwań zgłaszanych przez naszych klientów jest problem utrwalania, wbudowania zmiany sposób działania organizacji.

Dlaczego to takie trudne? Bo mamy już na każdym poziomie działania wiele istniejących nawyków. Jak wiemy istniejących nawyków nie możemy całkowicie wykasować, możemy je tylko zastąpić innymi. Czego potrzebujemy aby wykształcić nowy nawyk, który będzie działać w miejsce starego?

Każdy nawyk ma

  • Wyzwalacz
  • Działania nawykowe
  • Nagrodę

Aby go zastąpić potrzebujemy zidentyfikować wyzwalacz i nagrodę oraz zaplanować przebieg działań w nowym nawyku.

Następnie należy powtarzać tę pętlę działań aż do momentu, gdy nowy sposób działania stanie będzie wykonywany automatycznie.

Co robimy źle?

Jak pokazuje nasze Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmiana tylko 30% zmian kończy się pełnym sukcesem. Jeżeli spojrzymy na zmiany jak na nawyki widzimy, że możemy popełniać 4 podstawowe typy błędów:

  1. Błędnie określać, kiedy zmienione działanie ma się zaczynać
  2. Zaplanować działania, które nie przynoszą spodziewanego efektu
  3. W pętli nawyku brakuje nagrody lub została ona błędnie zdefiniowana
  4. Jesteśmy niecierpliwi i nie czekamy na utrwalenie się nowych sposobów działania

Od czego zacząć?

Kiedy mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy nie jesteśmy w pełni zadowoleni z poziomu utrwalenia zmiany w kulturze organizacji sprawdźmy wymienione wyże elementy i dokonajmy odpowiednich korekt. Osobiście zacząłbym o potwierdzenia, że pętla nowego nawyku ma nagrodę.

Udostępnij na: