Kanał Białomorski

Gustaw Herling-Grudziński o zmianie i bezradności

Gustaw Herling-Grudziński w swojej wstrząsającej książce o pobycie w sowieckich łagrach w latach 1940-42  – „Inny świat” – odniósł się do problemu wyuczonej bezradności, który pojawia […]