Agileburg - symulacja biznesowa

Symulacja biznesowa – element skutecznego szkolenia

 

Rozwój potencjału pracowników poprzez szkolenia stanowi jedno z najważniejszych działań skutecznej firmy. Dlatego tak ważne jest sięganie po metody szkoleniowe, które są najskuteczniejsze – symulacje biznesowe. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy organizacja zmienia dotychczasowe podejście do jakiegoś obszaru aktywności i chce wykształcić nowe nawyki organizacyjne – na przykład zastępuje klasyczne podejście do zarządzania zmianą Zwinnym Zarządzaniem Zmianą. W takich przypadkach polecam symulację biznesową Agileburg.

Skuteczne metody rozwoju pracowników

Nauka przez doświadczenie należy do najskuteczniejszych metod zdobywania wiedzy. Współczesny model nauki przez doświadczenie wywodzi się od Davida Kolba, który  w latach osiemdziesiątych XX wieku przedstawił proces uczenia się w postaci cyklu składającego się z czterech etapów:

 1. Doświadczenie (Zrób coś, zaobserwuj coś),
 2. Refleksja (Pomyśl o tym, przeanalizuj, przedyskutuj, dociekaj przyczyn),
 3. Generalizowanie (Stwórz teorię, dlaczego tak się stało),
 4. Zastosowanie (Przetestuj nowy sposób działania, zastosuj teorię).

Kolb opisał cztery etapy uczenia się i stwierdził, iż człowiek dorosły dokonuje zmiany polegającej na nauczeniu się czegokolwiek, dzięki temu, że przechodzi przez każdy z etapów cyklu. Jeżeli doświadczenie jest tak ważne w procesie uczenia się, to należy się zastanowić, jakie metody nauki będą najbardziej efektywne w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez menedżerów.

Pierwszą z odmian metody jest nauka płynąca z doświadczeń innych. Możemy wtedy uczyć się na błędach innych menedżerów zarządzających zmianami i unikać dzięki temu własnych. Kłopot polega na tym, że inni niekoniecznie chcą dzielić się informacjami o swoich porażkach.
Można też korzystać z pozytywnych doświadczeń innych, czyli poszukiwać tzw. dobrych praktyk. Kłopot z dobrymi praktykami polega na tym, że menedżerowie ujawniają dobre praktyki, kiedy tracą one już blask świeżości i efektywności.
Pozostaje więc nauka przez własne doświadczenie. A najlepiej uczyć się na własnych błędach. Sytuacje, w jakich popełniliśmy błąd, wywołują emocje, a przez to są łatwiej zapamiętywane. Kłopot z nauką na własnych błędach polega na kosztach takiej nauki. Albo błędy są niewielkie i niewiele nas uczą albo są naprawdę poważne i możemy wylecieć z pracy lub bankrutujemy.
Co więc pozostaje? Nauka na własnych błędach w warunkach bezpiecznych. A takie daje symulacja biznesowa

Istota skuteczności symulacji biznesowej

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, czyli podejmowanie działań w tzw. warunkach bezpiecznych dla firmy i osoby rozwijającej kompetencje, do metod wolnych od ryzyka dla organizacji można zaliczyć gry i symulacje biznesowe, obserwacje doświadczeń innych i analizę przypadku (oraz odgrywanie ról).

Z punktu widzenia aktywizacji uczestników oraz efektywności uczenia się osób dorosłych, gry i symulacje najlepiej wspierają aktywną naukę przez doświadczenie, dając uczestnikom większe możliwości eksperymentowania.

Symulacja biznesowa, to metoda szkoleniowa, która posiada następujące istotne cechy:

 • W miarę realistyczny sposób przedstawienia danego zjawiska (problemu) w warunkach szkoleniowych (off-the-job),
 • Scenariusz oparty o sprawdzony model lub zasadę,
 • Koncentracja na pojedynczym problemie lub obszarze,
 • Zazwyczaj brak bezpośrednich przeciwników (innych osób lub zespołów),
 • Symulacja przebiega raczej w wersji „gracz kontra otoczenie/warunki”, niż „gracz przeciwko graczowi”,
 • Sekwencyjność lub cykliczność podejmowania decyzji przez uczestników.

Jak zatem wykorzystać symulację w rozwoju kompetencji zarządzania zmianą?

Symulacja biznesowa Agileburg

Symulacja biznesowa Agileburg to ćwiczenie rozgrywane w obszarze zarządzania zmianą.

Agileburg - Zwinne Zarządzanie Zmianą

Zgodnie z wymogami stawianymi symulacjom:

 • Symulacja koncentruje się na efektywności zarządzania zmianą i pozwala uczestnikom na zapoznanie się ze Zwinnym Zarządzaniem Zmianą w warunkach szkoleniowych. W trakcie ćwiczenia uczestnicy biorą udział w budowie i przebudowie miasta Agileburg na podstawie przedstawionej wizji,
 • Scenariusz symulacji został skonstruowane na podstawie modelu Zwinnego Zarządzania Zmianą w taki sposób, aby zapoznać uczestników z cyklem oraz wybranymi narzędziami Zwinnego Zarządzania Zmianą,
 • Zespoły uczestniczące w symulacji nie konkurują ze sobą, ale powinny podejmować decyzje oraz wybierać działania zgodnie z warunkami określonymi w zasadach symulacji i podawanymi przez prowadzącego ćwiczenie,
 • Uczestnicy podejmując decyzję w ramach kolejnych cykli zarządzania zmianą, mają możliwość wyciągania wniosków ze swoich działań i podnoszenia efektywności działań w trakcie następnego cyklu. Dzięki cyklowi uczenia się uczestnicy widzą rezultaty swoich lepszych decyzji już w trakcie szkolenia.

Po zakończeniu symulacji Agileburg, często słyszę od jej uczestników takie opinie:

 • „Dzięki symulacji zrozumiałem, na czym naprawdę polega cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą”,
 • „Symulacja pokazała, jak zwinnie zmierzać w kierunku realizacji wizji”,
 • Wykorzystam w swojej pracy poznane narzędzia do oszacowania kosztów i wartości opcji działań”,
 • „Na pewno zapamiętam matrycę kosztów i wartości działań.

Takie podsumowania utwierdzają mnie w przekonaniu, że symulacje biznesowe są skutecznym narzędziem rozwoju kompetencji pracowników. Sprawdzają się w tak skomplikowanych procesach jak projektowanie i wdrażanie zmian w firmie oraz przy zapoznawaniu się z nowym podejściem do zarządzania zmianą.

 

 • Jeśli interesuje Cię szkolenie dla Twojej firmy, z wykorzystaniem symulacji biznesowej Agileburg – skontaktuj się z nami.

 

Udostępnij na: