Analiza PEST na etapie Wglądu

PEST to nie pestka

Dokonując Wglądu warto przyjrzeć się makrootoczeniu firmy. Kiedy sięgasz po Analizę 5 Barier przypomina o tym bariera systemowa. Najczęściej szukamy tam elemetów otoczenia prawnego, jakie mogą mieć wpływ na planowaną zmianę (np. przepisy Kodeksu Pracy). Aby spojrzeć szerzej, skorzystaj z Analizy PEST.

Jest to już 56 opisywane narzędzie Zwinnego Zarządzania Zmianą, a pierwsze, jakiego nie znajdziesz w naszej „Zwinnologii”.

Z pozoru PEST-ka

Analiza PEST jest metodą służącą do badania dalszego otoczenia organizacji. Na pierwszym etapie polega na zestawieniu istotnych czynników zewnętrznych w podziale na cztery obszary zaczynające się od liter PEST(stąd nazwa metody):

 • Polityczne i prawne,
 • Ekonomiczne,
 • Społeczno-kultutowe,
 • Technologiczne.

Na drugim etapie określamy wpływ proszczególnych czynników na organizację. Łatwo zauważyć, że jeśli najpierw poszukujemy „istotnych czynników”, to do nich zaliczym te, które mają wpływ na organizację. Wynika stąd, że naszą analizę możemy sprowadzić do jednego etapu, na którym odrzucany te czynniki otoczenia zewnętrznego, które nie oddziałują na firmę.

Gdzie szukać czynników PEST

Można znaleźć wiele podpowiedzi dotyczących poszukiwania czynników, które mogą potencjalnie wpłynąć na naszą organizację. Oto jedna z list z podpowiedziami:

PolityczneEkonomiczne
•Polityka podatkowa
•Prawo pracy
•Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
•Polityka socjalna państwa
•Ustawodawstwo antymonopolowe
•Stabilność władzy
•Przepisy dotyczące handlu, ustawodawstwo dotyczące ochrony konsumenta
•Przepisy o ochronie środowiska
•Dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej
•Tendencje w zakresie PKB
•Cykle koniunktury gospodarczej
•Stopy procentowe
•Inflacja
•Dostępność i koszt nośników energii
•Stopa bezrobocia
•Rentowność przedsiębiorstw
•Poziom i tempo rozwoju gospodarczego
•Inwestycje
•Dostępność kredytów
SpołeczneTechnologiczne
•Poziom dochodów
•Postęp cywilizacyjny
•Poziom wykształcenia
•Mobilność społeczna
•Styl życia
•Świadomość ekologiczna
•Wymagania i oczekiwania konsumentów
•Poziom nauki, kultury i sztuki
•Świadomość praw obywatelskich
•Religia i etyka pracy
•Poziom technologiczny
•Zgodność z normami jakości
•Innowacyjność i nowoczesność
•Nakłady państwa na badania i rozwój
•Szybkość transferu nowoczesnych technologii
•Poziom rozwoju transportu
•Funkcjonowanie standardów jakościowych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Czas na mini case study

Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na przykład analizy wykonanej na potrzeby firmy będącej przedstawicielem na Polskę jednej z marek samochodów osobowych. Warsztat strategiczny miał na celu określenie wizji firmy na rok 2030 oraz opcji działań zmierzających do osiągnięcia stanu docelowego.

W ramach prowadzonej analizy PEST uczestnicy mieli za zadanie wypisanie na karteczkach samoprzylepnych czynników otoczenia zewnętrznego oddziałujących na firmę. Następnie kartki te przylepiono na flipchart i wybrano najistotniejsze.

Wyniki analizy PEST

Do najważniejszych czynników uczestnicy zaliczyli:

 • Polityczno-prawne:
  • Zakazy sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym (lub tylko diesel) w wybranych państwach (planowane regulacje),
  • Miasta bez diesla (od 2024 – Paryż, Ateny, Meksyk, Madryt, Rzym),
 • Ekonomiczne:
  • Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe dwa lata (wg KE). W tym roku dynamika PKB ma wynieść 4,2 proc., natomiast w przyszłym ma zwolnić do 3,6 proc.,
  • Łatwość uzyskania kredytów na zakup pojazdu,
 • Społeczno-kulturowe:
  • Zdrowy tryb życia – trend zastępowania samochodu przez rower, hulajnogę elektryczną,
  • Ekologizm, „Zielona polityka” – łączenie emisji spalin ze zmianami klimatycznymi (wystąpienia Grety Thunberg),
 • Technologiczne:
  • Samochody autonomiczne,
  • Pojady o napędzie elektrycznym, wodorowym,
  • „Inteligentne miasta” – sterowanie dostępnością miejsc parkingowych, „przyjazna” komunikacja publiczna.

Kolejnym krokiem po analizie PEST było okreslenie stanu docelowego (Firma 2030) i uzupełnienie Strategicznej Kanwy Zmiany, a następnie wygenerowanie Opcji Działań, które pozwolą na osiągnięcie stanu docelowego.

Wnioski z analizy PEST

Wykonanie analizy PEST pozwoliło na wyciągnięcie szczegółowych oraz ogólniejszych wniosków:

 • Prowadzenie analizy PEST stanowi nawiązanie do proponowanego przez Simona Sineka podejścia „Zaczynaj od DLACZEGO”,
 • W wyniku analizy PEST otrzymujemy zestaw czynników, które stanowią wkład do budowy Strategicznej Kanwy Zmiany, mówiąc nam, dlaczego zmiana jest konieczna,
 • Jak w przypadku innych narzędzi Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ) rozpatrywana jest sytuacja na dziś, to znaczy jakie informacje o otoczeniu PEST mamy obecnie. Nie jest to więc analiza scenariuszowa, generująca wiele opowieści „co by było, gdyby…”. W przypadku zmian w otoczeniu należy przeprowadzić kolejną analizę,
 • Wykonując Analizę 5 Barier możemy na poziomie bariery systemowej połączyć ją z Analizą PEST, mając większe prawdopodobieństwo, że nadanie struktury analizie zabezpieczy nas przed niedostrzeżeniem istotnych czynników,
 • Zmienność czynników w otoczeniu przypomina nam raz jeszcze, że Wgląd nie jest działaniem jednorazowym, ale stałym elementem każdego cyklu ZZZ,
 • Co interesujące, w przypadku firmy oferującej samochody, największy wpływ na organizację miały czynniki z grupy Politycznych oraz Społecznych, czyli te najmniej przewidywalne (kłania się VUCA/SPAM),
 • Przy okazji można było pokazać mechanizm pojawiania się i oddziaływania Czarnego Łabędzia, na przykładzie „szwedzkiej wagarowiczki” Grety Thunberg, uznawanej przez niektórych za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie (ukłony dla N. N. Taleba).

A na koniec jeszcze raz przypominamy: zestaw narzędzi Zwinnego Zarządzania Zmianą nie stanowi zamkniętej listy. Spodziewajcie się, że dałączą do niej kolejne.

Udostępnij na: