Odpowiedź, która definiuje Ciebie jako lidera!

Jest takie pytanie, na które odpowiada każdy z liderów. To jak na nie odpowiadamy wpływa na to jakie organizacje tworzymy. To pytanie brzmi:

Za co odpowiada lider?

Często możemy usłyszeć odpowiedź: Lider odpowiada za wyniki organizacji, której przewodzi.

Inna odpowiedź może brzmieć: Lider odpowiada za stworzenie organizacji, która przynosi oczekiwane wyniki.

Co przychodzi Ci do głowy, kiedy czytasz te odpowiedzi? Jak każda z tych odpowiedzi wpływa na działania lidera i tworzoną przez niego organizację?

W moim przekonaniu pierwsza odpowiedź może sprawić, że zaczniemy działać w trybie nakazowo-rozdzielczym lub, co gorsza, będziemy „super ekspertami/sprzedawcami/…….” , czyli weźmiemy na swoje barki całą odpowiedzialność i związany z tym wysiłek. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach może to prowadzić do spowolnienia działań, ponieważ, każda akcja wymagać będzie naszej decyzji. Ponieważ duża część wyniku jest dostarczana przez nas, proszę sobie wyobrazić co się stanie, gdy nas zabraknie?

Przyjęcie drugiej z przedstawionych postaw powoduje, że przestajemy się postrzegać jako niezbędna do działania część systemu i możemy się zacząć koncentrować na tym, co moim zdaniem jest najważniejsze, czyli:

  • obserwacji otoczenia biznesowego w celu identyfikacji zagrożeń i szans
  • dostrajaniu systemu we współpracy z podwładnymi, aby działał coraz sprawniej, potrafił reagować na zagrożenia i umiał wykorzystywać szanse.
  • usuwaniu przeszkód w działaniu swojej organizacji.

Takie działania powoduję, że zmiany jakie wprowadzamy w organizacji, mają znacznie większe szanse na zakotwiczenie w kulturze organizacji, a jak wiemy od uczestników naszych usług właśnie ten element często krytyczny dla sukcesu wdrażanych zmian.

Więcej możesz dowiedzieć się na naszych warsztatach, których aktualny terminarz znajdziesz tutaj

Udostępnij na: