7 ważnych pytań

Co składa się na dobry eksperyment biznesowy? 7 ważnych pytań

Nasz sukces w Amazon jest funkcją liczby eksperymentów jakie robimy rocznie, miesięcznie, tygodniowo, dziennie.” —JEFF BEZOS

Eksperymenty w biznesie. Czy to ma sens?

Gdy poznawałem zwinność w zarządzaniu zmianą a szczególnie cykl zwinnego zarządzania zmianą to etap EKSPERYMENT wydał mi się nieco podejrzany.

Zapewne dlatego, że moje doświadczenia korporacyjne jasno stawiały sprawę: następny miesiąc jest najważniejszy, jaki wynik osiągnę w sprzedaży będzie świadczyć o mnie. Jak „dowiozę” wynik to będzie dobrze, jak nie „dowiozę” to nie. Wcześniejsze miesiące to już historia, przeszłość. A że cele zawsze były ambitne to strach było kombinować.

Czy takie podejście może zachęcać do szukania nowych dróg realizacji celów? Do szukania i wprowadzania innowacji na własnym poziomie i w efekciem bardziej efektywnym? Nie. Ryzyko za duże a potencjalna nagroda niepewna i w przypadku porażki nie miałem poczucia zrozumienia i wsparcia.

Jest inny świat

Tymczasem patrząc na wielkich graczy, a takim jest bez wątpienia Amazon, możliwe jest, że sposób działania, myślenie i kultura organizacji może być nieco inna tak by dać miejsce na eksperyemnty i w efekcie wygrywać i zostawiać w tyle konkurencję.

Tak robi właśnie Amazon i Jeff Bezos

W 2016 roku Jeff Bezos w swoim corocznym liście wyjaśnił: „Jedną z dziedzin, w których wydaje mi się, że jesteśmy szczególnie charakterystyczni, jest porażka. Uważam, że jesteśmy najlepszym miejscem na świecie, aby ponieść porażkę (mamy mnóstwo praktyki!). A porażka i inwencja to nierozłączne bliźniaki. Aby wymyślić, musisz eksperymentować, a jeśli wiesz z góry, że to zadziała, to nie jest eksperyment”.

Skoro dzieci uczą się eksperymentując

Większość dużych organizacji popiera ideę innowacji, ale nie chce tracić z powodu serii nieudanych eksperymentów niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Wiele organizacji niechętnie finansuje dobre eksperymenty biznesowe i ma duże trudności z ich przeprowadzaniem. Chociaż proces eksperymentowania wydaje się prosty, w praktyce może być  trudny z powodu niezliczonych wyzwań organizacyjnych, zarządczych i technicznych. A przecież eksperymentowanie przyspiesza uczenie się.

Popatrzmy na dzieci:-)

A właściwie to po co są te eksperymenty?

Wiedza wynikającą z eksperymentów winna służyć do podejmowania decyzji biznesowych. Takie przyspieszone uczenie się nie gwarantuje, że decyzje zostaną podjęte lepiej. Natomiast firmy mogą po prostu podejmować więcej decyzji i szybciej. 

Aby uzyskać tego rodzaju wiedzę – i zapewnić, że każdy eksperyment przyniesie lepsze decyzje – firmy powinny zadać sobie siedem ważnych pytań.

7 ważnych pytań 

  1. Czy eksperyment ma sprawdzalną hipotezę? 

Eksperymenty są jedynym praktycznym sposobem znalezienia odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące proponowanych działań. Albert Einstein miał powiedzieć: „Żadna ilość eksperymentów nie może nigdy udowodnić, że mam rację; pojedynczy eksperyment może udowodnić, że się mylę” Czy Twoja organizacja, jeśli prowadzi eksperymenty, trzyma dyscyplinę, aby stawiać w ogóle swoje hipotezy?

Lord Kelvin autor pierwszych dwóch praw termodynamiki, zauważył: „Kiedy możesz zmierzyć to, o czym mówisz i wyrazić to liczbami, wiesz coś o tym; ale kiedy nie możesz tego zmierzyć, kiedy nie możesz wyrazić tego w liczbach, twoja wiedza jest skromna i niezadowalająca”

  1. Czy interesariusze zobowiązali się do przestrzegania wyników? 

Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek eksperymentu zainteresowane strony muszą uzgodnić, jak będą postępować po uzyskaniu wyników. Powinni zobowiązać się, że wezmą pod uwagę wszystkie wyniki, a nie wybiorą te, które potwierdzają określony punkt widzenia. Być może także powinni się zobowiązać, że porzucą pomysł, jeśli nie jest on poparty danymi.

  1. Czy eksperyment jest wykonalny? 

Środowiska w których działają firmy podlegają ciągłym zmianom, a potencjalne przyczyny wyników biznesowych są często niepewne lub nieznane. Dlatego powiązania między nimi mogą być często złożone i trudne do poznania. Uczenie się na podstawie eksperymentu biznesowego niekoniecznie jest łatwe.

  1. W jaki sposób możemy zapewnić wiarygodne wyniki? 

W przypadku każdego eksperymentu standardem jest replikacja; to znaczy, inne osoby przeprowadzające ten sam test powinny uzyskać podobne wyniki. 

  1. Czy rozumiemy przyczynę i skutek? 

Samo posiadanie dużej ilości danych pozyskanych w wyniku eksperymentu nie może zwalniać menadżerów przed szukaniem i rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych. Czasem dwie zmienne mogą mieć tą samą przyczynę ale korelacja między nimi może być przypadkowa.

  1. Czy uzyskaliśmy największą wartość z eksperymentu?

Firmy mogą ponosić znaczne koszty eksperymentów a potem nie w pełni korzystać z wyników. Aby uniknąć tego błędu, kierownictwo powinno wziąć pod uwagę wpływ proponowanej inicjatywy na różnych klientów, rynki i segmenty oraz skoncentrować się na obszarach, w których potencjalne zwroty są największe. Najlepsze pytanie to nie „Co działa?” ale „Co działa gdzie?”

  1. Czy eksperymenty naprawdę wpływają na nasze decyzje? 

Nie wszystkie decyzje dotyczące zarządzania można lub należy rozstrzygać eksperymentalnie. Decyzje o przejęciu innej firmy najlepiej pozostawić ocenie, obserwacji i analizie. Czasami przeprowadzenie eksperymentu może być bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, lub narzuca eksperymentatorowi tak wiele ograniczeń, że wyniki nie są przydatne. Ale jeśli wszystko, co można przetestować, zostanie przetestowane, eksperymenty mogą stać się instrumentem podejmowania decyzji w zarządzaniu. 

Chociaż niektóre pytania wydają się oczywiste, wiele firm prowadzi eksperymenty ale czy w ogóle  uwzględnia odpowiedzi pytań?

O tym jak prowadzić eksperymenty, i nie tylko, możesz dowiedzieć się na naszych szkoleniach.

Szczegóły: https://zmiana.edu.pl/events/

Udostępnij na: