NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wyposażamy liderów i kierowane przez nich zespoły pracowników w sprawdzone rozwiązania, które rozpalają motywację i zaangażowanie oraz uwalniają zdolności i kompetencje niezbędne do zaprojektowania, startu i przeprowadzenia efektywnej zmiany w ich firmach i instytucjach.
Szkoła Zarządzania Zmianą - zespół trenerów i konsultantów

O FIRMIE

Szkoła Zarządzania Zmianą to zespół doświadczonych we wdrażaniu zmian trenerów i konsultantów, którzy reprezentują unikatowy na rynku polskim kierunek tzw. Evidence Based Change Mangement (Zarządzanie Zmianą Oparte na Dowodach). Doświadczenia, którymi się z Państwem dzielimy są rezultatem wieloletniej współpracy szkoleniowej i doradczej z firmami działającymi na polskim rynku, popartej wynikami własnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz współczesnymi narzędziami i metodami zarządzania zmianą.

Zarządzanie zmianami o zasadniczym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju firmy wymaga od menedżerów ciągłego rozwoju kompetencji. Istotnym elementem rozwoju jest praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie w ramach nauki przez doświadczenie.

Pomimo bogactwa literatury poruszającej problematykę zmian i zarządzania zmianą,wdrażanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa zmian często kończy się niepowodzeniem, albo nie osiąga w pełni założonych celów. Naszym celem jest nie tylko ustrzeżenie menedżerów przed błędami w zarządzaniu zmianą, ale również zbudowanie przewagi konkurencyjnej i stworzenie firmy „antykruchej”, czyli takiej której służą zmiany.

Partnerzy:

Dr Jarosław Rubin

Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz zmian w firmach. Certyfikowany Lean Change Agent. Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą. Współautor książki "Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą".
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szczególności zarządzania zmianą. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową w obszarze zarządzania, marketingu i HR. Autor symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą "Change Masters" i współautor symulacji "Agileburg".
Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące zarządzania zmianą oraz radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na studiach podyplomowych na wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i Poznaniu.
Jest autorem książki "Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny", kilkudziesięciu artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania personelem oraz rozdziału w monografii „Dobór personelu”.

Wiesław Grabowski

Warszawa
Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych. Certyfikowany Lean Change Agent. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Warszawie.Współautor książki "Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą".
Były Członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz dyrektor konsultingu w Oracle Polska i krajach bałtyckich. Opracował i z sukcesem wdrożył w Oracle Polska kulturę organizacji zorientowanej projektowo umożliwiającą bliską 100% skuteczność realizacji projektów. W tym celu m.in. zaprojektował i wdrożył cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla całego działu konsultingu, w sumie ok 200 osób (pracownicy etatowi i samozatrudnieni).
Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinois i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat mentora i coacha w European Mentoring & Coaching Council.
Opracowuje i realizuje indywidualne i grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, mentoring, team coaching, treningi) dla menedżerów najwyższych szczebli oraz zespołów kierowniczych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Prowadzi konsultacje i warsztaty z zarządzania zmianami oraz zarządzania organizacją zorientowaną projektowo.Marek Naumiuk

Lublin
Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki "Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą".
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był członkiem TOP 30 managerów oddziału w Polsce. Zdobył praktyczne doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży, budowaniu i realizowaniu strategii krótko- i długoterminowej, budowaniem zespołów handlowców, tworzeniem oraz wprowadzaniem i negocjowaniem warunków handlowych, implementacją standardów ekspozycyjnych. Współtworzył jeden z pierwszych systemów elektronicznego wsparcia sprzedaży (Sales Force Automation) oraz nadzorował wdrożenie od strony użytkownika.
Prowadził projekty doradcze i interimowe dla takich firm jak: Komatz Polska, Inetrnational Personal Finance, Inwencja, Monosusise, Amatech.
Absolwent Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach (studia podyplomowe). Uzyskał tytuł Mistrz Praktyk NLP. Uczył się m.in. u Roberta Diltsa, Stephena Gilligana i Richarda Bol-stada a także Hermanna Müller-Walbrodt.
Posiada certyfikacje trenerską Dale Carnegie Training oraz Learn Coaching i LENA (WiFi Austria).
Ukończył 100-godzinne szkolenie: „Zawód trenera – kształcenie kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia.

Trenerzy współpracujący

Igor Mróz

Igor Mróz

Project i program manager z ponad dziesięcioletnim stażem w sektorach takich, jak: web, telekomunikacja, finanse i księgowość, mobile, produkcja, R&D, media i wielki przemysł. Klienci, z którymi współpracował zatrudniali od 4 do 150 000 osób; pełna różnorodność – od startupów, przez MSP, po wielkie korporacje. Poza zarządzaniem projektami i programami – sprzedawał je, analizował, kodował, rysował makiety, pisał teksty reklamowe i zarządzał produktem. Prawdziwą pasję i powołanie odnalazł, gdy pierwszy raz wziął do ręki laserowy wskaźnik, by poprowadzić szkolenie. Przez jedną z uczestniczek, którą zaraził swoją pasją do samodoskonalenia w tej dziedzinie, ochrzczony „Ewą Chodakowską zarzadzania projektami”. Jego specjalnością i obsesją jest efektywność w pracy, ustalanie właściwych priorytetów i zasada pareto. Twierdzi, że można być niesamowicie produktywnym, zaplanowanym, mieć zawsze aktualne plany, dokumentacje i robić doskonałe prezezentacje, a jednocześnie nie osiągać żadnych wyników. Chce by uczestnicy jego szkoleń byli w swojej późniejszej pracy skoncentrowani przede wszystkim na jej efektach. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rachunkowość), doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie). Posiadacz m.in. certyfikatów: Professional Scrum Master, PMP, PRINCE2 Practitioner, Lean IT Foundation, ITIL Foundation.


Paulina Sajna - Szkoła Zarządzania Zmianą

Sylwester Pilipczuk

Białystok
Dyrektor Izby Coachingu Oddział Podlaski, certyfikowany coach, trener FRIS® oraz mediator, mentor, wykładowca MBA, ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku, praktyk marketingu, prezes firmy coachingowo-szkoleniowej Pro-metheus. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestowaniu w kapitał ludzki w sektorze high-tech, zarządzaniu talentami, efektywności coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, ciągle inwestuje w siebie i rozwija swoje kompetencje, ostatnio poszerzył swoje edukacyjne portfolio o certyfikaty: mediatora w prawie cywilnym i handlowym, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz trenera FRIS®.


Szkoła Zarządzania Zmianą współpracuje z firmą Sales-Strategy.

Sales-Strategy wspiera nas między innymi w obszarze marketingu i sprzedaży oraz merytorycznych kwestii związanych z zarządzaniem zmianą.