Mam pewność, że…..

Często mamy takie przekonanie, że wiemy, na podstawie swoich doświadczeń, co się wydarzy. Paradoks polega na tym, że często właśnie wtedy jesteśmy w największym błędzie, o czym dowiadujemy się boleśnie później.  To przekonanie sprawia, że widzimy tylko jedno rozwiązanie i „należy je jedynie dobrze zaplanować i wykonać”.  

Jak uniknąć porażki ?

  • Warto wymyśleć co najmniej 3 różne drogi dojścia, najlepiej uwzględniające różne założenia, w tym takie, które wydają się mniej prawdopodobne.
  • Wybrać jedną i przeprowadzić eksperyment.
  • Wyciągnąć wnioski i powtórzyć te kroki

Zwinność opiera się na eksperymentach

              Gdy chcesz szybko działać zamiast długich procesów zbierania informacji , planowania, itp. jak najszybciej przystępujemy do działania. Cała sztuka działania w sytuacji niepełnych danych to podejmowanie skalkulowanego ryzyka. Polega to na sprawdzaniu najważniejszych założeń w postaci eksperymentów, tak aby uzyskać potwierdzenie lub nie ich poprawności. Jako eksperyment rozumiem, sprawdzenie jak najniższym kosztem, w jak najkrótszym możliwym czasie, czy działanie rzeczywiście przybliża nas do celu głównego. Dzięki temu możemy szybko odrzucać niepotwierdzone ścieżki i szybko posuwać się naprzód.

Udostępnij na: