zaangażowanie

Kryzys a zaangażowanie.

Czy zastanawialiście się nad wpływem pandemii na zaangażowanie pracowników?

Ja mam pewne ciekawe obserwacje wyłaniające się z moich rozmów, które prowadzę z menedżerami wielu branż w czasie coachingu lub w czasie warsztatów.

Otóż, wielokrotnie słyszałem, że zwłaszcza w początkach tych trudnych dni, wielu pracowników było bardzo zaangażowanych i wkładało w swoją pracę dużo wysiłku i zaangażowania. Oczywiście były też głosy, że było sporo lęku, obaw. Zauważyłem, że jeżeli lider, z którym rozmawiałem pracował w działach np. bezpieczeństwa, tworzenia oprogramowania i ze strony jego części organizacji wymagane było podjęcie działań w celu zapewnienia innym pracownikom bezpieczeństwa w sytuacji pandemii, lub dostosowania, a może nawet stworzenia nowego, oprogramowania, aby umożliwić korzystania np. z Tarcz antykryzysowych, to słyszałem głosy, że ludzie byli bardzo zaangażowani i pracowali znacznie więcej niż czasach przed pandemią. Padały nawet dość często głosy, że w sytuacji pracy zdalnej zespoły osiągały większą efektywność. Ostatnio w czasie jednego warsztatów usłyszałem „Jak utrzymać to zaangażowanie, bo mam wrażenie, że trochę zaczyna siadać?”  Czyli możemy powiedzieć, że wystąpiła pewna zmiana, pojawia się pytanie jak ją utrwalić, jak sprawić by stała się częścią kultury organizacyjnej i nowego sposobu działania. Tu dotykamy jednego z kluczowych problemów wdrażania zmian zgłaszanego przez wielu uczestników naszych usług lub badań, czyli trwałości zmian. Jak sobie z tym radzić? Pierwszym krokiem jest próba zrozumienia co mogło być przyczyną  takich efektów (Wgląd wg naszej metodologii opisanej w „Zwinnologii”). W mojej opinii, hipotezie przyczyna może leżeć w tym, że ludzie mieli wysokie poczucie sensu tego co robią np.:” Pomagam innym być bezpiecznymi”, „pomagam innym w sytuacji spadku dochodów” i taka perspektywa powoduje, że możmy być bardziej niż zwykle skłonni do wysiłku. Wiemy po co i czujemy, że mamy wpływ!

Interesuje mnie to czy macie podobne obserwacje?  Jeśli macie przykłady na tak lub na nie to zapraszam do komentowania lub do kontaktu,

Udostępnij na: