Dobry eksperyment w zarządzaniu zmianą

Jak zweryfikować pomysł w biznesie, czyli o dobrym eksperymencie

Na sali spotkań wiele opcji działań uważane jest za atrakcyjne. Nawet po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej opcji działania, nie wiemy, czy przyniesie ono zakładane rezultaty. Co więc możemy zrobić? Eksperyment!

Eksperyment to jedna z kluczowych składowych zwinnego podejścia do zarządzania zmianą, a jednocześnie to jeden z trzech elementów cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą.

Dlaczego eksperymentować w czasie zmian?

Zespoły wdrażające zmiany mają często wiele pomysłów na to, aby zmierzać w kierunku, określonego w Kanwie Zmiany, stanu docelowego. Pomysły te wydają się obiecujące.

Warto wybrać najbardziej obiecujące pomysły, korzystając z diagramu Wartość-Koszt. Na każdym z warsztatów zarządzania zmianą, jakie prowadzimy, pokazujemy jak wykorzystać ten diagram.

Po wyborze działania, przychodzi czas na jego weryfikację w praktyce. Należy przeprowadzić eksperyment.

Cechy dobrego eksperymentu

Dobrze przygotowany eksperyment:

  1. Ma jasno postawioną hipotezę (co ma przynieść działanie i jak to zmierzyć),
  2. Może zakończyć się niepowodzeniem, czyli wynikiem, który nie potwierdza hipotezy,
  3. Ma nas przybliżyć do osiągnięcia celu zmiany, więc działania, które nie prowadzą w tym kierunku – eliminujemy,
  4. Musi być mierzalny, czyli potrzebujemy narzędzia, które pozwoli na zmierzenie rezultatów działania.

Wiele firm, z którymi pracujemy, potwierdza, że jedynie dobrze przygotowany eksperyment weryfikuje przyjęte założenia i przybliża do stanu docelowego. Bez tego pozostają nam spekulacje, czy to co osiągnęliśmy w wyniku jakiegoś działania jest zadowalające albo nie.

Udostępnij na: