kalendarz Niko-niko

Jak badać nastrój zespołu w trakcie zmian?

Ludzkie emocje są najszybszą znaną informacją zwrotną. Jak je mierzyć w trakcie zmian? Praktycznym narzędziem do pomiaru nastroju członków zespołu jest kalendarz Niko-niko.

Zwinny pomiar nastroju członków zespołu

W czasie zwinnego zarządzania zmianą śledzimy różne wskaźniki, aby mieć pewność, że zmierzamy w dobrym kierunku i osiągamy sukces zmiany. Mierzymy: czas, zużyte środki, liczbę błędów, liczbę odpowiedzi na ankietę itp. Pomiary pozwalają nam na jak najszybsze zidentyfikowanie problemów i ich rozwiązywanie. Im szybciej zbierzemy dane i dokonamy ich analizy, tym szybciej podejmiemy, w razie potrzeby, działania korygujące. Tak działa pętla informacji zwrotnej.

Najszybszą informacją zwrotną, dotyczącą odbioru zmian wdrażanych w firmie, są ludzkie emocje. Często negatywny odbiór zmiany przez pracowników – kwaśne miny lub ciche utyskiwanie – poprzedza twarde wskaźniki wskazujące na konieczność podjęcia działań naprawczych. Przewodzącym zmianom nie pozostaje więc nic innego, jak znaleźć zwinne narzędzie do pomiaru nastroju pracowników. Pozwólcie, że zaprezentuję kalendarz Niko-niko.

Kalendarz Niko-niko – zwinne narzędzie do pomiaru nastroju

Kalendarz Niko-niko, nazywany jest również kalendarzem emotikonów lub kalendarzem buziek, jest narzędziem, które mierzy nastrój pracowników. Niko niko po japońsku oznacza uśmiech, tak więc w kalendarzu każdy z członków zespołu będzie posługiwał się emotikonami, które obrazują jego nastrój po skończonym dniu pracy: szczęśliwy :-), neutralny :-I, chmurny, niezadowolony :-(.

Wprowadź kalendarz Niko-niko w czterech krokach:

  1. Weź zwykły planer lub własnoręcznie wykonany kalendarz i zawieś go w widocznym miejscu. Najlepiej niedaleko wyjścia, gdzie wszyscy członkowie zespołu będą mieli do niego swobodny dostęp.
  2. Podziel obszar każdego dnia w kalendarzu na tyle wierszy, ilu jest członków zespołu i wpisz imiona współpracowników.
  3. Połóż kolorowe pisaki w pobliżu kalendarza, aby nie było kłopotów ze śledzeniem nastroju spowodowanych brakiem mazaków. Możesz użyć trzech kolorów: zielonego dla dobrego nastroju, żółtego (pomarańczowego) dla neutralnego oraz  czerwonego dla wyrażenia niezadowolenia. W ten sposób nastrój zespoły będzie widoczny z daleka.
  4. Śledź nastrój członków zespołu. Uzgodnij ze wszystkimi członkami zespołu, że zanim wyjdą z pracy, narysują z pomocą „buźki” jaki był ich średni nastrój danego dnia.

Zacznij śledzić nastrój zespołu i co jakiś czas przeanalizujcie wspólnie dane z kalendarza. Przykładowo:

  • …dwie uśmiechnięte buźki, jedna neutralna i dwie skwaszone: co się stało tego dnia? skąd się wziął taki podział?
  • …wszyscy uradowani a zadanie nieskończone lub niezadowolony klient: co spowodowało, że jesteśmy zadowoleni w trudnych chwilach? Na co nie zwróciliśmy uwagi?

Kalendarz Niko-niko jest narzędziem posiadającym niezaprzeczalne zalety:

  • możesz go zacząć stosować od zaraz, niemal bezkosztowo,
  • otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną o nastroju zespołu,
  • kalendarz jest widoczny dla wszystkich więc jest dodatkowym nośnikiem komunikacji zespołowej (radiatorem informacji).\

Spodobał Ci się kalendarz Niko-niko? Wypróbuj go i podziel się ze mną swoimi doświadczeniami.

 

 

Udostępnij na: