Menedżer Zmian

Change Manager to nie kierownik zmiany

Czy wiesz w jakim zawodzie możesz liczyć na zarobki przekraczające 250.000 złotych (czasami 500.000 zł) rocznie albo wynoszące nawet 3.600 złotych dziennie? Odrzuć myśli o prezesach spółek i politykach, to nie ten zawód. Zawód, o którym piszę, to Change Manager (Menedżer Zmian).

Zawód: Change Manager

Przeglądając portale oferujące pracę w Wielkiej Brytanii i USA można natrafić na wiele ogłoszeń związanych z rekrutacją na stanowisko: Change Manager (po polsku Menedżer Zmian). Co ciekawe, ogłoszenia te odnoszą się do specjalistów od zarządzania zmianą rozumianego znacznie szerzej niż w branży IT. Oznacza to, że osoba nie zajmująca się oprogramowaniem i wdrażaniem oprogramowania (lub zmian w oprogramowaniu) może zaoferować swoje kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania zmian.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom ogłoszeń:

Change Manager

Change Manager – £45k +company car (or allowance of £7900) +pension +bonus scheme +healthcare +life insurance +25 days holidays.

Our client based in the East Midlands is recruiting for a Change Manager to lead a play a key role in ensuring change initiatives meet objectives by increasing employee adoption and usage.

The Change Manager will work to drive faster adoption, higher ultimate utilisation and greater proficiency of the changes that impact employees in the organisation to increase benefit realisation, value creation, ROI and the achievement of results and outcomes.

Job scope

 • Apply a structured methodology and lead change management activities
 • Lead to support cultural change initiatives, communicate plans and engagement strategy
 • Provide interface with HR Teams and work with central L&D function to develop training strategy and courseware
 • Assess the change impact on employees and the wider Group
 • Complete change management assessments
 • Create change management strategy
 • Identify, analyse, prepare risk mitigation tactics
 • Identify, plan and manage anticipated resistance
 • Consult and coach project teams on the change program
 • Create actionable deliverables for the five change management levers: communications plan, sponsor roadmap, coaching plan, training plan, resistance management plan.

Requirements

 • A solid understanding of how people go through a change and the change process
 • Experience and knowledge of change management principles, methodologies and tools
 • Exceptional communication skills – both written and verbal
 • Excellent active listening skills
 • Ability to clearly articulate messages to a variety of audiences.
 • Ability to establish and maintain strong relationships.
 • Ability to influence others and move toward a common vision or goal.
 • Flexible and adaptable; able to work in ambiguous situations.
 • Resilient and tenacious with a propensity to persevere.
 • Prosci ADKAR model experience is desirable but not essential.

HR Change Manager

Contract – 6 months

£650 per day

As a HR Change Manager you will be required to work across all areas of business along with the capability to execute a diverse range of duties:

 • Work in partnership with the business managers within the business, and the HR change team to provide HR business support to the change programmes
 • Working closely and collaboratively with business leads to establish and carry out the change agenda in line with business and corporate HR strategies
 • Work closely in an advisory capacity with members of the management team
 • Support the business in an appropriate and effective manner on change management and employee relations
 • Ensure delivery of HR products and services to the business
 • Identify risks related to change management
 • Stakeholder management

The Candidate

You must have the following essential skills:

 • Ability to analyse and interpret internal and external trends, Issues and translate this into people solutions
 • Ability to communicate complex, more long term issues, simply and compellingly to successfully influence senior business leaders
 • Builds confidence and delivers change at pace focusing business leaders on developing the right talent, capability and culture
 • Excellent understanding of the business environment and the effective application of business processes, combining this with a unique people perspective
 • Must have experience managing and leading the whole change project themselves

Change Management Director

Salary: £80000 – £110000 per annum 

Job Type: Permanent 

Job Description:

A new position has been created at one of the world’s leading consulting firms for an HR Change Management leader to take responsibility for leading and delivering HR Transformation projects. This role will work with clients to clearly define, structure and implement HR solutions to optimize business alignment and maximize performance. Duties will include managing the day to day interactions with internal and external executive clients, process design and leading the proposal development process.

The ideal candidate will have a strong HR Generalist background with experience in setting up Shared Service centres and delivering HR transformation projects, preferably from within a consultancy environment. Excellent communication and influencing at board level is a prerequisite along with strong relationship building skills.

Wnioski z brytyjskiego rynku pracy

Czytając powyższe ogłoszenia warto zauważyć, że prawie nieznany w Polsce zawód jest w Wielkiej Brytanii popularny i całkiem nieźle opłacany. Ponadto zamieszczane ogłoszenia jasno precyzują wymagania dotyczące kompetencji kandydatów w obszarze zarządzania zmianą m. in.:

 • Znajomość zasad, metod i narzędzi zarządzania zmianą,
 • Zrozumienie ludzkich zachowań w procesie zmian,
 • Umiejętności komunikacyjne i perswazyjne konieczne do przekazywania wizji i zadań,
 • Umiejętność formułowania i wygłaszania komunikatów skierowanych do różnorodnych odbiorców,
 • Umiejętność obserwacji wewnętrznych i zewnętrznych trendów oraz wypracowania właściwych rozwiązań w reakcji na zidentyfikowane trendy,
 • Umiejętność oceny wpływu zmiany na jednostki i grupy.

Oznacza to, że bez odpowiedniej wiedzy oraz praktycznych umiejętności stosowania poznanych metod i narzędzi, nie można ubiegać się o atrakcyjne stanowisko Menedżera Zmian (nie tylko w Wielkiej Brytanii).

Wnioski dla polskiego rynku pracy

Na polskim rynku pracy stanowisko Menedżera Zmian (Change Managera) prawie nie funkcjonuje. Wpisując na portalach zajmujących się rekrutacją pracowników wyrażenia „menedżer zmiany” albo „change manager” otrzymujemy oferty dotyczące stanowisk w IT, brygadzisty – menedżera zmiany albo kierownika zmiany w hipermarkecie. Pojedyncze ogłoszenia zbliżone treścią do tych brytyjskich zawierają wyraźne wymagania co do znajomości procesu zarządzania zmianą, ale odnoszą się również do kompetencji (i kwalifikacji) z zakresu zarządzania projektami oraz IT:

Change Management Consultant – ERP Implementations Change Management

Currently we are expanding the Capability Network Team in Warsaw and we are looking for an experienced and accomplished Change Management professionals. Change Management is focused on helping clients successfully manage change in an environment that is global, multi-polar, multi-cultural, cross-generational, and virtual – and changing at an accelerating pace. This is achieved using methods-based, data-driven, tailored solutions to increase the pace and certainty of successful organizational change. The scope covers the entire lifecycle of a change program and includes the following core offerings.

 • Change Strategy – Bringing proven change architectures and best practices to help clients navigate change.
 • Organization Change Enablement – Enabling clients to manage their organizational change efforts, such as the transition to outsourcing, system and process change, and large-scale transformation, among others. Within Organization Change Enablement, there are three sub-offerings:
  • Managing Organization Change – Guiding clients through the management and execution of strategic organizational change programs such as mergers & acquisitions, globalization, etc.
  • Enabling System and Process Change – Helping clients manage and execute medium- to large-scale change programs related to the implementation of system (e.g., SAP, Oracle, etc.) and/or process changes within diverse organizations.
  • Transitioning to Outsourcing – Providing proven solution frameworks for managing the human element of outsourcing focused change within both the retained and outsourced elements of the client’s workforce.
 • Change Capability Development – Helping clients achieve sustainable performance improvements within their organizations from their change programs.

Requirements:

 • Minimum bachelor’s degree
 • 4+ years of professional experience
 • Relevant experience in change management related to ERP /IT implementation programs (stakeholder assessment, change impact analysis, job/role/organization design, sponsorship alignment, communication planning, training/performance support and organizational readiness)
 • Should have consulting, team management and project delivery experience
 • Excellent English communication skills (written & spoken) is required
 • Good level of the other foreign language e.g. German, Italian, French, Spanish would be strong asset
 • Project Management Certification (i.e. PMP, CAPM, PgMP, APMC, MPM, CPM) would be strong asset
 • Demonstrated ability to manage time and multiple commitments/projects simultaneously
 • Excellent interpersonal and written/verbal communications competencies
 • Proven ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment
 • Proven success in contributing to ateam-oriented and distributed delivery environment
 • Proficiency with Microsoft Office applications (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Visio)

Responsibilities:

 • Analyze client’s business process and organizational change impacts, understand client’s business, organization and change management issues, explain the factors involved and shape organizational solutions to deliver value to the client.
 • Additional responsibilities in atleast one of the following change management offering areas:
 • Change Strategy
  • Design and development of change management strategies to address business process reengineering, organizational design, training, communications and business readiness.
  • Application of the change architectures, models, and frameworks used to execute global, multi-polar,multi-workforce, cross-generational, or multi-cultural, complex change successfully
  • Assist client executives communicate frameworks, cultural norms, and stakeholder engagement practices
 • Organization Change Enablement
  • Approach Change Management as a”Science” instead of an „Art” by using data-driven andpredictable methodology and analytics
  • Create and utilize methods,estimators, and frameworks that integrate tightly with the broader project
  • Plan and drive stakeholder engagement, leadership alignment, impact analysis, learning/training, communications, business readiness, deployment, and adoption measurement
  • Re-align the organization, its people, and their actions with critical business imperatives and specificobjectives
  • Plan and manage the workforce transition from internally managed operations to outsourced operations
 • Identify and shape opportunities to provide or create additional client value
 • Develop trusted relationships with key decision-makers across client organization.

Rekomendacje

Na podstawie obserwacji dojrzałych rynków pracy oraz współczesnych trendów w zarządzaniu, można sformułować rekomendacje zarówno dla kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zmianami, jak i dla pracodawców.

Już wkrótce na polskim rynku pracy będą poszukiwani Menedżerowie Zmian. Świadczą o tym już pojawiające się ogłoszenia o pracę oraz tworzone w pojedynczych firmach korporacyjnych stanowiska Change Managerów. Pozostaje kwestią otwartą, czy na naszym rynku znajdą się odpowiednio przygotowani kandydaci, posiadający zarówno kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, jak i odpowiednie doświadczenie. Kompetencje będą szczególnie istotne, bo jak można przeczytać w wyżej cytowanym ogłoszeniu pracodawca oczekuje: Approach Change Management as a”Science” instead of an „Art” by using data-driven andpredictable methodology and analytics, czyli umiejętności opartych o sprawdzone (naukowe) metody, a nie tylko „sztuki zarządzania zmianą” opartej o intuicję menedżerską.

Osoby planujące karierę w obszarze zarządzania zmianą, jako Menedżerowie Zmian, powinny już dziś zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności, jakie będą niezbędne jutro. To jutro może nadejść szybciej niż się spodziewamy. A wtedy wykazanie się doświadczeniem pochodzącym z jednego lub dwóch projektów zmian wdrożonych przy pomocy „intuicyjnych” metodologii to może być za mało. Konieczne będą kompetencje zarządzania zmianą oparte na dowodach (Evidence Based Change Management) wykorzystujące rzetelną wiedzę o procesie zmian oraz efektywne metody i narzędzia projektowania, wdrażania i monitorowania transformacji.

Pracodawcy powinni dokonać przeglądu stanowisk w firmie, aby przekonać się, czy w dotychczasowej strukturze znajdują się stanowiska lub role Menedżerów Zmian. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy rośnie niepewność, zmiany w otoczeniu firm pojawiają się szybko i niespodziewanie, a liczba projektów zmian w firmach – stale rośnie. Skoro tak, to warto rozejrzeć się na rynku pracy w poszukiwaniu odpowiednich specjalistów, a jeśli ich brakuje, to rozwijać kompetencje własnych pracowników w kierunku zarządzania zmianą.

 

Foto: Link Humans

Udostępnij na: