Informacje o szkoleniu

Zwinnologia - Zwinne zarządzanie Zmianą

Zagadnienia

 • Fundamenty zwinnego zarządzania

 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą (Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty) jako model sprawnego zarządzania nowymi  przedsięwzięciami oraz innowacjami

 • Planowanie i monitorowanie zmian w oparciu o jednostronicowy plan – Strategiczną Kanwę Zmiany

 • Opracowanie Strategicznej Kanwy Zmiany dla wybranego wyzwania (wyzwań) zgłoszonego przez uczestników

 • 6 najważniejszych pytań stojących przed zespołem planującym zmiany

 • Kanwa i co dalej? – praktyczne wskazówki, co do wykorzystania kanwy

 • Narzędzia Wglądu – jak efektywnie przeprowadzić diagnozę sytuacji

 • Generowanie i wybór Opcji działań dla wybranego wyzwania/przedsięwzięcia

 • Narzędzia planowania i oceny eksperymentów – jak sprawdzić, czy wybrane działanie przynosi oczekiwane rezultaty

 • Jak przebiega zmiana i jak reagują ludzie w różnych jej fazach – praktyczny model reakcji na zmiany

 • Jak budować  zaangażowanie ludzi o różnych postawach wobec zmiany – typologia postaw, sposoby postępowania

 • Źródła reakcji wobec zmian – praktyczne wykorzystanie modelu opartego o osiągnięcia neuronauki

 • Komunikacja w trakcie zmiany – modele skutecznych komunikatów, zasady, narzędzia

 • Formułowanie pierwszego komunikatu o zmianie z wykorzystaniem storytellingu

Przykładowe modele lub narzędzia

 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą

 • Krzywa zmiany Virginii Satir

 • Model SPAZM (SCARF) Davida Rock’a

 • Model Lorsch’a – dobieranie taktyk

 • Analiza 7S – McKinsey

 • Model Kurt’a Lewina

 • Kręgi na wodzie

 • Diagram Wartość – Koszt

 • Kanwy: strategiczna, opowieści, eksperymentów

 • Piramida 5 Barier wobec zmian

 • Tablica Kanban

Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu